Žvirblis, A., and A. Buračas. “The Consolidated Measurement of the Financial Markets Development: The Case of Transitional Economies / Konsoliduotas Finansų Rinkų išsivystymo Vertinimas: Pereinamųjų Ekonomikų Atvejis”. Technological and Economic Development of Economy, vol. 16, no. 2, June 2010, pp. 266-79, doi:10.3846/tede.2010.17.