Pilinkus, D. “Macroeconomic Indicators and Their Impact on Stock Market Performance in the Short and Long Run: The Case of the Baltic States / Makroekonominiai Rodikliai Ir Jų įtaka Akcijų Rinkos Indeksui Trumpuoju Ir Ilguoju Laikotarpiu: Baltijos šalių Atvejis”. Technological and Economic Development of Economy, vol. 16, no. 2, June 2010, pp. 291-04, doi:10.3846/tede.2010.19.