Zavadskas, Edmundas, and Zenonas Turskis. “A New Additive Ratio Assessment (ARAS) Method in Multicriteria Decision‐making / Naujas Adityvinis Kriterijų Santykių įvertinimo Metodas (aras) Daugiakriteriniams Uždaviniams Spręsti”. Technological and Economic Development of Economy 16, no. 2 (June 30, 2010): 159-172. Accessed November 18, 2019. https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/5850.