Vol 16 No 2 (2010)

Published: 2010-06-30

Articles

Costs of unsafety in aviation / Išlaidos, patiriamos aviacijoje dėl nesaugumo

Olja Čokorilo, Slobodan Gvozdenović, Ljubiša Vasov, Petar Mirosavljević
Abstract 152 | PDF Downloads 78 | DOI https://doi.org/10.3846/tede.2010.12

Page 188-201