Share:


Evaluation of the intensity of electromagnetic fields radiated by radar

    Kazimieras Vytautas Maceika Affiliation

Abstract

A method to calculate intensity of electromagnetic fields radiated by powerful radars equipment is proposed in this paper. In such radars exposures the energy may reach very high values of power density during peaks, but relatively low levels of power density averaged over time. Calculations are made for a TA 10MTD radar according to proposed equations. It is shown that an antenna 5 m in height radiates a power flux density at the height of a man's head more than forty times smaller than the level permitted by Lithuanian law ‐ 20.0 μW/cm2.


Santrauka


Pasiūlyta galingų radiolokatorių elektromagnetinės spinduliuotės skaičiavimo metodika. Atkreiptas dėmesys, kad skaičiavimuose reikia naudoti vidutinę jo spinduliuojamą galią. Vidutinę galią apsprendžia du faktai: radiolokatorius spinduliuoja trumpus radijo impulsus su, palyginti, ilgais tarpais tarp jų, be to besisukanti antena su siaura kryptingumo diagrama horizontalioje plokštumoje spinduliuoja į nurodytą erdvės tašką tik trumpą antenos sukimosi periodo dalį. Pagal pateiktas formules buvo atliktas įvertinamasis skaičiavimas radiolokatoriui TA 10MTD. Nustatyta, kad antena, sumontuota 5 m aukštyje, žmogaus galvos lygyje sukuria elektromagnetinės bangos galios srauto tankį, daug kartų mažesnį už Lietuvos normatyvais leistiną – 20,0 µW/cm2 ,todėl sanitarinė apsaugos zona nesusidaro.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: radiolokatorius, mikrobangų spinduliuotė, galios srauto tankis, leistinas spinduliuotės lygis, gyventojų apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės, elektromagnetinio lauko normos, sanitarinės apsaugos zonos.

Keyword : radar, microwave radiation, power flux density, permitted radiation level, public protection from electromagnetic fields, sanitary protection zone

How to Cite
[1]
Maceika, K.V. 2008. Evaluation of the intensity of electromagnetic fields radiated by radar. Aviation. 12, 2 (Jun. 2008), 57-60. DOI:https://doi.org/10.3846/1648-7788.2008.12.57-60.
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
159
PDF Downloads
77