Share:


Methodical aspects of innovation costs calculation system

    Rolandas Strazdas Affiliation
    ; Irena Zabielavičienė Affiliation

Abstract

The analysis of innovation costs in a company, the information supply problems of innovation costs calculation and the methods of decisions are presented in the article. Methodical aspects of innovation costs calculation system are analysed. The analysis of various costs calculation methods is presented in the context of management decision making. The method of marginal analysis application as an economic basis for the decision of innovation pricing is based on the application statements of the economic theories and mathematical methods. Approbational calculations for the identification of innovation effectiveness and area of negotiation in the process of innovation commercialization are carried out.


Inovacijų savikainos skaičiavimo sistemos metodiniai aspektai


Santrauka. Nagrinėjamos inovacinės veiklos įmonėje išlaidos. Pateiktos inovacijų savikainos skaičiavimo informacijos teikimo problemos ir jų sprendimo būdai, nagrinėjami metodiniai inovacijų savikainos skaičiavimo aspektai. Pateikta savikainos skaičiavimo metodų analizė valdymo sprendimų ekonominio pagrindimo kontekste. Pateiktasis ribinės analizės taikymo inovacijų kainodaros sprendimų ekonominiam pagrindimui metodas pagrįstas ekonominės teorijos teiginių ir matematinių metodų taikymu. Atlikti aprobaciniai skaičiavimai, leidžiantys nustatyti inovacijų efektyvumą nusakančius rodiklius ir pardavimo kainų derybų zoną.


Reikšminiai žodžiai: inovacijos, valdymo apskaita, inovacijų savikaina, inovacijų kainodara, inovacijų finansavimas, inovacijų vadyba.


Article in Lithuanian.

Keyword : innovations, innovation costs, innovation pricing, innovation financing, innovation management, management acounting

How to Cite
Strazdas, R., & Zabielavičienė, I. (2006). Methodical aspects of innovation costs calculation system. Business: Theory and Practice, 7(2), 89-97. https://doi.org/10.3846/btp.2006.11
Published in Issue
Jun 27, 2006
Abstract Views
233
PDF Downloads
110
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.