Share:


Searching for the best financial ratios evaluating companies operating in different Lithuanian sectors

Abstract

Because of the significant growth in the amount of companies going bankrupt, there is a rising need in the methods that could assess the position of a company more accurately. The purpose of this article is to identify a set of financial indicators that would help to assess company operating in any of the sectors more adequately. In order to achieve this objective, there was a study of financial ratios of 137 Lithuanian sectors carried out. Sectors were chosen according to Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2 (hereinafter – EVRK Rev. 2), 3-digit precision. The study revealed that there is no one specific combination of indicators which would suit to evaluate companies operating in different sectors. In order to reduce the time input into the evaluation of financial position of the company operating in a particular sector, analysis should include different sets of financial indicators.


Finansinių santykinių rodiklių, geriausiai įvertinančių skirtinguose Lietuvos sektoriuose veikiančias įmones, paieška


Santrauka


Gerokai  padidėjus  bankrutuojančių  įmonių  skaičiui,  išaugo  metodų,  kuriais  būtų  galima  kuo  tiksliau  įvertinti  finansinę įmonės būklę, poreikis. Šio straipsnio tikslas – nustatyti finansinių rodiklių aibę, padėsiančią kuo adekvačiau įvertinti bet kokiame sektoriuje veikiančią įmonę. Šiam tikslui pasiekti pirmą kartą atliktas 137 Lietuvos sektorių, išreikštų ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakcijos (toliau – EVRK 2 red.) 3 ženklų tikslumu, finansinės būklės ir finansinių santykinių rodiklių ryšio tyrimas. Tyrimas atskleidė, kad nėra konkrečių santykinių rodiklių derinių, tinkamų įvertinti skirtinguose sek-toriuose  veikiančias  įmones.  Siekiant  mažinti  laiko,  skiriamo  tam  tikrame  sektoriuje  veikiančiai  įmonei  įvertinti,  sąnaudas,  skirtinguose sektoriuose veikiančių įmonių būklės analizė turėtų apimti skirtingų santykinių rodiklių aibes.


Reikšminiai žodžiai: finansiniai rodikliai, santykiniai rodikliai, įmonės būklės vertinimas, bankroto prognozavimo modeliai, sektorių būklės vertinimas.

Keyword : financial ratios, ratios, company condition assessment, bankruptcy prediction models, sectors condition assessment

How to Cite
Dzikevičius, A., & Jonaitienė, B. (2015). Searching for the best financial ratios evaluating companies operating in different Lithuanian sectors. Business: Theory and Practice, 16(2), 174-184. https://doi.org/10.3846/btp.2015.533
Published in Issue
Jun 30, 2015
Abstract Views
204
PDF Downloads
346