Share:


Innovation and creativity in an industrial enterprise

    Irena Zabielavičienė Affiliation

Abstract

The article analyses factors influencing the development of innovation and creativity in national industrial organizations regarding the positions of organizational behaviour and management psychology. The paper also examines the „consolidation“ of innovation in the organization and looks at forming an innovation team. A study on the processes occurring in the teams at various stages of forming, differentiation, integration and maturity has been carried out. The article investigates changes in team relations and potential psychological problems that may appear in a team shifting from one evolution stage to another. Besides, the article provides the analysis of problems arising from the composition of the team, design of work and the context of the efficiency of the innovation team at various stages of its development. It is posited, that the relationship between team coherence and its productivity lies in the norms functioning within the team. In turn, the functions approximating the interdependence of the psychological climate taking into account the organization factors of the organization have been observed. The analysis of approximating functions reveal that when a team goes through the stages of forming, differentiation, integration and maturity, the factors of organizational behaviour exert an ever increasing influence on the psychological climate of the team. The more the team is focused on a task, the more it becomes intolerant of organizational behaviour stimuli.


Įmonių restruktūrizavimo gairės


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami bendri įmonių restruktūrizavimo principai. pateikiamos įvairios restruktūrizavimo sąvokos interpretacijos, išdėstomas įmonių restruktūrizavimo turinys ir priemonės. Įmonių restruktūrizavimas gali būti įgyvendinamas tam tikrais etapais. Kai įmonė pastebi neigiamas veiklos tendencijas ar kai nepatenkinami einamieji ūkiniai ir finansiniai poreikiai, sprendžiamas  klausimas  dėl  tolesnės  įmonės  veiklos  tęstinumo  galimybės.  Siekiant  įmonę  restruktūrizuoti,  pirmiausia  turi  būti  pagrįstas  restruktūrizavimo  tikslingumas  ir  galimybės.  Toliau  nustatoma  restruktūrizavimo  koncepcija  ir  įgyvendinimo  kryptis,  nuo  kurių  priklauso  pasirenkama  įmonės  restruktūrizavimo  forma  (antikrizinio  valdymo  priemonė).  Nuo  pasirink­tos  restruktūrizavimo  formos  priklauso  restruktūrizuotojo  parinkimas.  Svarbus  įmonių  restruktūrizavimo  etapas  –  verslo  plano parengimas, kurį sudaro atitinkami elementai. Numatomi restruktūrizavimo rezultatai įvertinami tam tikrais metodais, apskaičiuojant jo efektyvumą. parengtas restruktūrizavimo (verslo) planas patvirtinamas ir įgyvendinamas. Įgyvendinant įmonių restruktūrizavimo planą, turi būti vykdoma šio proceso kontrolė.


Reikšminiai žodžiai: įmonių restruktūrizavimas, principai, etapai, restruktūrizavimo formos, refinansavimas, pertvarkymas, reorganizavimas, verslo planas.

Keyword : innovation, creativity, creation, team, organizational behaviour

How to Cite
Zabielavičienė, I. (2013). Innovation and creativity in an industrial enterprise. Business: Theory and Practice, 14(3), 240-248. https://doi.org/10.3846/btp.2013.25
Published in Issue
Sep 23, 2013
Abstract Views
46
PDF Downloads
29