Share:


The influence of market concentration on the results of enterprise commercial activities

Abstract

Under the conditions of intense competition, concentration is a strategy, allowing an enterprise to stay competitive in the market. In spite of its importance, the influence of concentration on the results of commercial activities of particular enterprises and industries has not been thoroughly investigated. The correlation − regression analysis has revealed a strong relationship between the industrial activities’ concentration and the financial activities, overall profitability and sales income. The calculated dependences may be used in managing concentration processes.


Article in Lithuanian.


Rinkų koncentracijos įtaka komercinės veiklos rezultatams


Santrauka. Aršios konkurencijos sąlygomis viena iš strategijų, leidžiančių sėkmingai veikti rinkoje, yra koncentracija. Nepaisant  jos svarbos, dar per mažai nagrinėjama koncentracijos įtaka tiek įmonių, tiek pramonės veiklų komercinės veiklos rezultatams. Pramonės  veiklų  koncentracijos  įtakos,  finansinės  veiklos  aktyvumui,  bendrajam  pelningumui  bei  pardavimo  pajamoms  ko-reliacinė  regresinė  analizė  parodė,  kad  ryšys  yra  labai  stiprus.  Apskaičiuotas  priklausomybes  galima  naudoti  koncentracijos procesams valdyti.


Reikšminiai žodžiai: pramonės koncentracija, koncentracijos matavimas, komercinės veiklos rodikliai, daugiakriteriniai verti-nimo būdai, koreliacinė regresinė analizė.

Keyword : concentration of industry, concentration measurement, criteria of commercial activities, multicriteria evaluation methods, correlation − regression analysis

How to Cite
Ginevičius, R., Petraškevičius, V., & Šimkūnaitė, J. (2010). The influence of market concentration on the results of enterprise commercial activities. Business: Theory and Practice, 11(3), 185-193. https://doi.org/10.3846/btp.2010.21
Published in Issue
Sep 6, 2010
Abstract Views
213
PDF Downloads
197
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.