Share:


Differentiation of income and consumption of the Lithuanian population

Abstract

The article discusses the current disparities as regards the standard of living of the Lithuanian population by analysing changes in the structure and differentiation of income and consumption expenditure. This article claims that the overall economic growth of the country evaluated according to such indicators as the growth of GDP and GDP per capita, is still unable to ensure the welfare, quality of life and increase of life satisfaction among the population. With regard to evaluation of the changes in the welfare of the population, it is appropriate to consider distribution of income and consumption expenditure among different groups of society. Such an analysis of statistical data reveals the growing wealth inequality among the Lithuanian population.


Article in Lithuanian.


Lietuvos gyventojų pajamų ir vartojimo diferenciacija


Santrauka. Straipsnyje aptariami pastarųjų metų Lietuvos gyventojų gyvenimo lygio skirtumai, analizuojant pajamų ir vartojimo išlaidų pokyčius, struktūrą ir diferenciaciją. Straipsnyje teigiama, kad bendras šalies ekonominis augimas, vertinamas pagal tokius rodiklius, kaip BVP augimas, BVP, tenkantis vienam gyventojui, dar neužtikrina gyventojų gerovės, gyvenimo kokybės, pasitenkinimo  gyvenimu  didėjimo.  Vertinant  gyventojų  gerovės  pokyčius  tikslingiau  nagrinėti  pajamų  ir  vartojimo  išlaidų pasiskirstymą tarp atskirų visuomenės grupių. Tokia statistinių duomenų analizė atskleidžia vis gilėjančią Lietuvos gyventojų turtinę nelygybę.


Reikšminiai žodžiai: ekonomikos augimas, gyventojų pajamų lygis ir diferenciacija, vartojimo išlaidų diferenciacija, poliarizacija, nelygybė, socialiniai skirtumai, gyvenimo kokybė.

Keyword : economic growth, level and differentiation of income of the population, differentiation of consumption expenditure, polarisation, inequality, social disparities, quality of life

How to Cite
Lisauskaitė, V. (2010). Differentiation of income and consumption of the Lithuanian population. Business: Theory and Practice, 11(3), 266-278. https://doi.org/10.3846/btp.2010.29
Published in Issue
Sep 6, 2010
Abstract Views
206
PDF Downloads
73
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.