Share:


Seasonality analysis of Lithuanian stock market

    Lukas Macijauskas Affiliation

Abstract

The main purpose of this article is to test if there are any seasonal tendencies in Lithuanian stock market and if so, do they match seasonal anomalies found in other countries. To achieve this ambition, tests were done by dividing returns of OMXV index into three groups: month of the year, week of the month and day of the week. Analysis was made using 10 years of historical data which covers main stages of Lithuanian stock market cycle. Results show that seasonal anomalies do exist in Lithuanian stock market and that their characteristics are similar to those found by researches in other stock markets.


Article in Lithuanian.


Sezoniškumo Lietuvos akcijų rinkoje tyrimas


Santrauka. Pagrindinis straipsnio tikslas–ištirti Lietuvos akcijų indekso OMXV sezonines charakteristikas ir nustatyti, ar šio indekso pokyčių tendencijos turi panašumų su kitose pasaulio rinkose pastebėtomis sezoninėmis tendencijomis. Šio tikslo siekta tyrimą atliekant su mėnesiniais, savaitiniais ir dieniniais OMXV indekso pokyčiais, juos suskirstant į atskiras grupes: mėnesio pokyčius, savaitės pokyčius per mėnesį ir dienos pokyčius per savaitę. Siekiant aprėpti visus akcijų rinkos ciklo etapus, analizuojant naudoti 10 metų duomenys. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad sezoninės anomalijos Lietuvos akcijų rinkoje kaip ir kitose šalyse egzistuoja ir jų charakteristikos yra panašios.


Reikšminiai žodžiai: sezoniškumas Lietuvos akcijų rinkoje, ciklinės anomalijos.

Keyword : seasonality in Lithuanian stock market returns, cyclical stock market anomalies

How to Cite
Macijauskas, L. (2010). Seasonality analysis of Lithuanian stock market. Business: Theory and Practice, 11(3), 279-285. https://doi.org/10.3846/btp.2010.30
Published in Issue
Sep 6, 2010
Abstract Views
216
PDF Downloads
150
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.