Share:


The possibilities of personnel turnover stabilization in Lithuanian construction sector

    Asta Stankevičienė Affiliation
    ; Aušra Liučvaitienė Affiliation
    ; Agnė Šimelytė Affiliation

Abstract

Personnel turnover is inevitable in any organization. However, the reasons of personnel turnover and influence on the organization are often not properly evaluated or even ignored. This situation occurred because the model, which could assess and explain the turnover of personnel in enterprises, has not been developed yet. The article analyses the reasons of personnel turnover as well as the main factors which determine the personnel turnover. In addition, the nine elements model of personnel turnover stabilization is proposed. Meanwhile, the survey of Lithuanian construction companies has helped to identify the most frequent reasons of the change of employees. Further, the major elements of the proposed model of personnel turnover stabilization are analysed: wage, workplace, team spirit, recognition, self-expression, possibilities of career, management style, and relationships with employers.


Personalo kaitos stabilizavimo galimybės Lietuvos statybos sektoriuje


Santrauka


Personalo kaita neišvengiama bet kurioje organizacijoje. Tačiau dažnai personalo kaitos priežastys bei poveikis organizacijai nėra tinkamai įvertinamas ar net visai nenagrinėjamas. Tokia situacija susidarė dėl to, kad iki šiol nėra modelio, galinčio įvertinti ir paaiškinti personalo kaitą įmonėse. Straipsnyje analizuojamos personalo kaitos priežastys ir pagrindiniai veiksniai, lemiantys  darbuotojų  kaitą,  siūlomas  personalo  kaitą  stabilizuojantis  devynių  veiksnių  modelis.  Remiantis  Lietuvos  statybos bendrovių apklausa, nustatytos dažniausios darbuotojų kaitos priežastys. Pagrindiniai siūlomo personalo kaitos stabilizavimo modelio elementai yra: darbo užmokestis, darbo aplinka, pripažinimas, saviraiška, karjeros galimybės, vadovų valdymo stilius ir santykiai su darbdaviais.


Reikšminiai žodžiai: personalo kaita, stabilizavimo modelis, darbo vietos keitimas, darbuotojų kaitos priežastys.

Keyword : personnel turnover, stabilization model, employee turnover, reasons of personnel turnover

How to Cite
Stankevičienė, A., Liučvaitienė, A., & Šimelytė, A. (2010). The possibilities of personnel turnover stabilization in Lithuanian construction sector. Business: Theory and Practice, 11(2), 151-158. https://doi.org/10.3846/btp.2010.17
Published in Issue
Jun 10, 2010
Abstract Views
58
PDF Downloads
157