Share:


Relationship marketing researches in logistics’ organizations: foreign countries experience

Abstract

This paper presents the analysis of foreign researchers’ works which scrutinize relationship marketing, its principles’ adjustment in logistics organizations. Relationship marketing elements identified by different researchers, their influence and importance in relationship with clients in logistics organizations, relationship marketing implementation in business-to-business level are analyzed and compared. It leads to the conclusion that in logistics organizations relationship marketing elements such as trust, specific investments, reputation, information sharing, commitment and cooperation are frequently stressed. Trust has a strong impact on commitment between concerned parties. Trust in logistics service provider increases with specific investments in relationship, information sharing for partnership welfare. Systematized methods, modified relationship marketing schemes are presented.


Santykių marketingo tyrimai logistikos organizacijose: užsienio šalių patirtis


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami santykių marketingo, jo principų taikymo logistikos organizacijose atlikti užsienio tyrinėtojų darbai. Analizuojami ir lyginami skirtingų tyrinėtojų identifikuoti santykių marketingo veiksniai, jų įtaka ir svarba santykiams su klientais logistikos organizacijose, santykių marketingo įgyvendinimas verslas – verslui lygmeniu. Daroma išvada, kad dažniausiai logistikos organizacijoje išskiriami tokie santykių marketingo veiksniai, kaip pasitikėjimas, specifinės investicijos, reputacija, dalijimasis informacija, įsipareigojimas ir bendradarbiavimas. Pasitikėjimas turi didelį poveikį įsipareigojimams tarp susijusių šalių. Pasitikėjimą logistikos paslaugų teikėju didina jo specifinės investicijos į santykius, dalijimasis informacija siekiant partnerystės gerovės. Pateikiami susisteminti tyrimams taikyti metodai, modifikuotos tyrinėtojų santykių marketingo schemos.


Reikšminiai žodžiai: santykių marketingo principų taikymas, pasitikėjimas, įsipareigojimas, partnerystė, santykių marketingo tyrimo metodai, logistikos organizacijos.

Keyword : adjustment of relationship marketing principles, trust, commitment, partnership, relationship marketing research methods, logistics organizations

How to Cite
Juščius, V., & Grigaitė, V. (2009). Relationship marketing researches in logistics’ organizations: foreign countries experience. Business: Theory and Practice, 10(1), 5-14. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.5–14
Published in Issue
Mar 27, 2009
Abstract Views
73
PDF Downloads
66