Share:


Kinesthesia: the creative condition for health communication

    Joseph J. Pilotta   Affiliation

Abstract

Kinesthesia is a universal condition. It may be understood as the creative condition for all sense and sensibility. Kinesthesia operates as an enabling mechanism of “I can” and “I cannot”. Health communication requires a reconsideration of the situated communicative body and expression found in comparative East/West wellness practices. In order to accomplish this task, the exploration of whole and healthy require a different understanding, that is, that wholeness is a process of the interaction of body’s internal environment and external environment in rhythmic interplay of healthy/unhealthy, wholly/unwholly play. The articulation of the above will see that kinesthesis is the creative condition of maintaining and restoring health. It is through a phenomenology of kinesthesia that the fundamental dimension of health communication can be established as a science.


Santrauka


Kinestezija – tai universali būklė. Ji gali būti suprantama kaip kūrybinė visų pojūčių ir visų jausmų sąlyga. Kinestezija veikia kaip funkcijų „Aš galiu“ ir „Aš negaliu“ derinimo mechanizmas. Sveikatos komunikacija reikalauja iš naujo apsvarstyti komunikuojančio kūno būklę ir raišką, aptinkamą lyginamosiose Rytų ir Vakarų sveikatingumo praktikose. Siekiant atlikti šią užduotį, visumos ir sveikatingumo tyrimą reikia suprasti kitaip: vientisumas – tai vidinės kūno terpės ir išorinės aplinkos interakcijos procesas, vykstantis ritmiškos sveikatingumo / nesveikatingumo, visumos / nevisumos sąveikos žaismo sąlygomis. Minėtų dalykų pabrėžimas atskleidžia, kad kinestezija – tai kūrybinė sveikatos palaikymo ir atkūrimo būklė. Remiantis būtent kinestezijos fenomenologija, sveikatos komunikacija gali būti pozicionuojama kaip mokslas.


Reikšminiai žodžiai: kūnas, či, komunikacija, kūrybiškumas, kinestezija, tai či, daiktai, vientisumas.

Keyword : body, chi, communication, creativity, kinesthesis, tai chi, things, wholeness

How to Cite
Pilotta, J. J. (2020). Kinesthesia: the creative condition for health communication. Creativity Studies, 13(2), 449-459. https://doi.org/10.3846/cs.2020.12696
Published in Issue
Aug 18, 2020
Abstract Views
165
PDF Downloads
79
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Ames, R. T., & Hall, D. L. (2010). Focusing on the familiar: a translation and philosophical interpretation of the Zhongyong. University of Hawaii Press.

Ayto, J. (1991). Bloomsbury dictionary of word origins. Bloomsbury Publishing.

Ellingson, L. L. (2019). Embodied methods in critical health communication. Frontiers in Communication 4. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2019.00073/full

Herfel, W., Rodrigues, D., & Gao, Y. (2007). Chinese medicine and the dynamic conceptions of health and disease. Journal of Chinese Philosophy, 34(1), 57–79. https://doi.org/10.1111/j.1540-6253.2007.00453.x

Ingold, T. (2004). Culture on the ground: the world perceived through the feet. Journal of Material Culture, 9(3), 315–340. https://doi.org/10.1177/1359183504046896

Kreps, G. L. (2015). Health communication inquiry and health promotion: a state of the art review. Journal of Nature and Science, 1(2). http://www.jnsci.org/files/article/e35.pdf

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. Series: International Library of Philosophy and Scientific Method. T. Honderich (Ed.). Routledge & Kegan Paul.

Pilotta, J. (2020). Tuning In: Tai Chi as Mythotherapeutic Practice. In Z. Zagaris (Ed.), Preeminence of myth and the decline of instrumental reason. Nova Publishing.

Pilotta, J. J., & Adair McCaughan, J. (2012). The sensuous difference: from Marx to this… and more. Hampton Press.

Pilotta, J. J., & Mickunas, A. (1990). Science of communication: its phenomenological foundations. Series: General Communication Theory and Methodology. Laurence Erlbaum Assoc Inc.

Sharp, K., & Hewitt, J. (2014). Dance as an intervention for people with Parkinson’s Disease: a systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 47, 445–456. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.09.009

Straus, E. W. (1965). Born to see, bound to behold: reflections on the function of upright posture in the esthetic attitude. Tijdschrift voor Filosofie, 27(4), 659–688.