Share:


Revitalisation of public spaces in the context of creative tourism / Viešųjų erdvių gaivinimas kūrybinio turizmo kontekste

    Vaida Rabazauskaitė Affiliation

Abstract

The paper discusses a model of creative tourism, which can be used for revital- isation of public spaces. The model is discussed on the basis of the concept of active participation and creative workshops. The creative process of cultural production and active learning about the destination should engage tourists as well as residents. As a result, generated unique travel experiences, developed skills or produced long-lasting objects would contribute to the revival of a site. In creative tourism, a city and its atmosphere, community arts initiatives and other local creative activities are seen as objects of tourism. By defining the role of a tourist as an active participant in cultural processes, the model of creative tourism encourages to use such formats as creative workshops for travelling experts in the process of revitalisation of public spaces.


Santrauka


Straipsnyje kūrybinio turizmo modelis, nukreiptas į viešųjų erdvių gaivinimą, yra aptariamas remiantis aktyvaus dalyvavimo ir kūrybinių dirbtuvių koncep- cija, kuri įtraukia tiek turistus, tiek vietinius gyventojus į kūrybinį kultūros produkcijos procesą ir aktyvų mokymąsi apie turistinę vietovę siekiant sugene- ruoti unikalias keliavimo patirtis, tobulinti gabumus ar gaminti ilgai išliekan- čius objektus, kurie prisideda prie viešųjų erdvių gaivinimo. Kūrybiniame tu- rizme miestas ir jo atmosfera, bendruomenės meno iniciatyvos ir kitos vietinės kūrybinės veiklos tampa turizmo objektu. Apibrėžiant turisto, kaip aktyvaus dalyvio kūrybiniame procese vaidmenį, skatinama gaivinti viešąsias erdves pri- taikant kūrybines dirbtuves, kaip kūrybinio turizmo veiklas, kuriose dalyvautų keliaujantys ekspertai.


Reikšminiai žodžiai: aktyvus dalyvavimas, miesto prekinio ženklo kūrimas, kūrybinis turizmas, kūrybinės dirbtuvės, viešųjų erdvių gaivinimas

Keyword : active participation, city branding, creative tourism, creative workshops, revitalisation of public spaces

How to Cite
Rabazauskaitė, V. (2015). Revitalisation of public spaces in the context of creative tourism / Viešųjų erdvių gaivinimas kūrybinio turizmo kontekste. Creativity Studies, 8(2), 124-133. https://doi.org/10.3846/23450479.2015.1053543
Published in Issue
Oct 19, 2015
Abstract Views
379
PDF Downloads
322
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.