Share:


A comparative historiography of the Hungarian and Slovakian national philosophies: a central European case

    Béla Mester Affiliation

Abstract

The paper analyses a well‐known phenomenon, that of the 19th century Central European so‐called “national philosophies”. However, the philosophical heritages of the Central European countries have their roles in the national identities; historians of philosophy in these countries know; our philosophies have common institutional roots with our neighbours. The paper deadlines paradigmatic problems from the Hungarian and Slovakian philosophy: the Latin language in philosophy, the different role of Kantianism and Hegelianism in the national cultures, and the problems of canonisation.


Vengrų ir slovakų nacionalinių filosofijų komparatyvistinė istoriografija: Vidurio Europos atvejis


Santrauka


Straipsnyje tyrinėjamas gerai žinomas fenomenas, XIX a. Vidurio Europoje vadinamas „nacionalinėmis filosofijomis“. Kad ir kaip būtų, filosofiniai Vidurio Europos valstybių palikimai turi įtakos nacionaliniams tapatumams, ir tai žino šių valstybių filosofijos istorikai. Mūsų ir mūsų kaimynų filosofijos turi bendrąsias paprotines šaknis. Straipsnyje brėžiama paradigminių vengrų ir slovakų filosofijos problemų perskyra pagal lotynų kalbą filosofijoje, skirtingą kantizmo ir hėgelizmo vaidmenį tautinėse kultūrose bei kanonizacijos problemas. Reikšminiai žodžiai: kanonizacija, Vidurio Europos filosofijos, hėgelizmas, vengrų filosofija, kantizmas, lotynų kalba filosofijoje, tautinis tapatumas, „nacionalinės filosofijos“, slovakų filosofija.


Reikšminiai žodžiai: kanonizacijaVidurio Europos filosofijoshegelizmasvengrų filosofijakantizmaslotynų kalba filosofijojetautinis tapatumas“nacionalinės filosofijos”slovakų filosofija

Keyword : canonisation, Central European philosophies, Hegelianism, Hungarian philosophy, Kantianism, Latin in philosophy, national identity, “national philosophies”, Slovakian philosophy

How to Cite
Mester, B. (2010). A comparative historiography of the Hungarian and Slovakian national philosophies: a central European case. Creativity Studies, 3(1), 6-14. https://doi.org/10.3846/limes.2010.01
Published in Issue
Oct 14, 2010
Abstract Views
233
PDF Downloads
80
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.