Share:


Tolerance boundaries and cultural egalitarianism

    Saulius Kanišauskas Affiliation

Abstract

The significance of formal criteria which could help to sort out the problem of tolerance paradox has emerged in the background of cultural egalitarianism. Alas, such criteria have not been established so far. The conviction that the problem of tolerance is significant just in the context of social and political discourse might be questioned due to the fact that this attitude did not help to tackle this problem throughout the last centuries. The paper aims to show that the problem of tolerance can be solved taking into account systemic attitude and synergetic insights. The current study into the literature on tolerance concludes that the formal criterion, which defines the tolerance boundaries in the most general sense, is considered to be such deviations from the standard (as ideal parameters of social system) when tolerance can function normally (stably). Cultural egalitarianism, which requires equalizing the rights of the majority and the minorities facing discrimination, impinges on the ratio of necessary diversity, and thus has to be questioned.


Tolerancijos ribos ir kultūrinis egalitarizmas


Santrauka


Formaliu kriteriju, kurie leistu spresti tolerancijos paradokso problema, svarba išryškejo kulturinio egalitarizmo akivaizdoje. Tokiu kriteriju nera iki šiol. Isitikinimas, kad tolerancijos problema prasminga tik socialinio ir politinio diskurso kontekste, gali buti kvestionuojamas vien todel, kad per kelis šimtmecius ši nuostata problemos išspresti nepadejo. Straipsnyje parodoma, kad tolerancijos problema galima spresti sisteminiu požiuriu ir sociosinergetikos ižvalgomis. Tolerancijai skirtos literaturos analize leidžia daryti išvada, kad bendriausiu atveju tolerancijos ribas nustatanciu formaliu kriterijumi galima laikyti tokius nukrypimus nuo normos (kaip idealiu visuomenines sistemos parametru), kuriems esant ji dar gali normaliai (stabiliai) funkcionuoti. Kulturinis egalitarizmas, reikalaujantis sulyginti daugumos ir diskriminuojamu mažumu teises, pažeidžia butinos ivairoves proporcijas ir todel yra kvestionuotinas.


Reikšminiai žodžiai: egalitarizmas, tolerancijos paradoksas, tolerancijos ribos, butinos disharmonijos konstanta

Keyword : egalitarianism, constant of requisite disharmony, tolerance boundaries, tolerance paradox

How to Cite
Kanišauskas, S. (2010). Tolerance boundaries and cultural egalitarianism. Creativity Studies, 3(1), 67-79. https://doi.org/10.3846/limes.2010.07
Published in Issue
Oct 14, 2010
Abstract Views
231
PDF Downloads
256
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.