Share:


Pricing models of covered bonds—a Nordic study / Padengtų obligacijų kainodaros modelis: šiaurės šalių tyrimas

    Petri Sulku Affiliation
    ; Heidi Falkenbach Affiliation

Abstract

Covered bonds are an alternative way of investing indirectly in the debt side of real estate, which is beneficial for investors looking for alternatives to government or corporate bonds. Due to the dual nature of the protection offered by covered bonds, they have a justified place in investors' portfolios. This paper studies the pricing of covered bonds and tests it with data gathered from the nordic countries. Using the tested reduced form model, it was possible to price covered bonds with satisfactory results. The estimated model was highly statistically significant and performed according to the economic reasoning behind it. The estimated model also worked well in comparison to research conducted earlier on competing models, such as the structural models.


Santrauka


Padengtos obligacijos yra alternatyvus netiesioginio investavimo į nekilnojamąjį turtą būdas, naudingas investuotojams, ieškantiems vyriausybės ir įmonių obligacijų alternatyvų. Padengtoms obligacijoms siūlomos dvejopos apsaugos priemonės turi nustatytą vietą investuotojų vertybinių popierių portfeliuose. Straipsnyjetiriama padengtų obligacijų kainodara, kuri patikrinama naudojant duomenis, surinktus iš Šiaurės šalių. Taikant patikrintą modelį buvo galima nustatyti padengtų obligacijų kainą ir gauti patenkinamus rezultatus. apytikris modelis buvo statistiškai labai reikšmingas ir parengtas remiantis jam priešingu ekonominiu pagrindimu. Apytikrį modelį sėkmingai taikyti, lyginant su anksčiau atliktu tyrimu, padėjo konkurencingi modeliai, pvz., struktūriniai modeliai.

Keyword : Covered bonds, Reduced form models, Structural models, Pricing, Indirect real estate investment

How to Cite
Sulku, P., & Falkenbach, H. (2011). Pricing models of covered bonds—a Nordic study / Padengtų obligacijų kainodaros modelis: šiaurės šalių tyrimas. International Journal of Strategic Property Management, 15(1), 1-9. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.565910
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
256
PDF Downloads
214