Share:


Examining the relationship between real estate and stock markets in Hong Kong and the United Kingdom through datamining / Ryšio tarp honkongo ir jungtinės karalystės nekilnojamojo turto bei akcijų rinkų nagrinėjimas analizuojant duomenis

    Eddie C. M. Hui Affiliation

Abstract

This paper aims to examine the relationship between real estate market and stock market in the United Kingdom and in Hong Kong, from 1993 to 2007, using the method of datamining. The results provide evidence for the existence of not only a positive correlation, but also a co-movement, between the two markets. Such interactions reflect the similarities among these two regions, which can be explained by two transmission mechanisms: wealth effect and credit-price effect. However, the two real estate markets respond differently upon similar adjustments of the respective stock markets. Such dissimilarity is attributed to their respective local factors. It is shown in the paper that datamining could be an appropriate option for studying this kind of relationships.


Santrauka


Šiame darbe siekiama duomenų analizės metodu išnagrinėti ryšį tarp Jungtinės Karalystės ir Honkongo nekilnojamojo turto rinkų ir akcijų rinkų nuo 1993 iki 2007 m. Remiantis gautais rezultatais matyti, kad tarp minėtų dviejų rinkų egzistuoja ne tik teigiama koreliacija, bet ir kovariacija. Tokios sąveikos rodopanašumus tarp šių dviejų regionų, o tai paaiškinama dviem perdavimo mechanizmais: turto poveikiu ir kredito bei kainos poveikiu. Tačiau dvi nekilnojamojo turto rinkos skirtingai reaguoja į panašų akcijų rinkų reguliavimą. Taip vyksta dėl jų vietinių veiksnių įtakos. Duomenų analizė galėtų būti tinkama alternatyva tiriant tokius ryšius.

Keyword : Real estate market, Stock market, Frequent pattern, Datamining, Hong Kong, the United Kingdom

How to Cite
C. M. Hui, E. (2011). Examining the relationship between real estate and stock markets in Hong Kong and the United Kingdom through datamining / Ryšio tarp honkongo ir jungtinės karalystės nekilnojamojo turto bei akcijų rinkų nagrinėjimas analizuojant duomenis. International Journal of Strategic Property Management, 15(1), 26-34. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.565867
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
75
PDF Downloads
105