Share:


Capability for infrastructure asset capacity management / Infrastruktūros išteklių pajėgumo valdymo galimybės

    Eric G. Too Affiliation

Abstract

Infrastructure capacity management is the process of ensuring optimal provision of infrastructure assets to support business operations. Effectiveness in this process will enable infrastructure asset owners and its stakeholders to receive full value on their investment. Management research has shown that an organisation can only achieve business value when it has the right capabilities. This paradigm can also be applied to infrastructure capacity management. With competing needs for limited organisation resources, the challenge for infrastructure organisations is to identify and invest their limited resources to develop the right capabilities in the management of their infrastructure capacity. Using a multiple case study approach, the challenges faced in the management of infrastructure asset capacity and the approaches that can be adopted to overcome these challenges were explored. Conceptualising the approaches adopted by the case participants, the findings suggest that infrastructure organisations must strengthen their stakeholder connectivity capability in order to effectively manage the capacity of their infrastructure assets.


Santrauka


Infrastruktūros pajėgumų valdymas – tai procesas, lemiantis optimalų infrastruktūros išteklių užtikrinimą palaikant verslo operacijas. Šio proceso efektyvumas leis infrastruktūros išteklių savininkams ir jų akcininkams atgauti visą jų investicijų vertę. Valdymo tyrimai parodė, kad organizacija gali pasiekti verslo vertę tik tuo atveju, jei užtikrinamas tinkamas pajėgumas. Ši paradigma gali būti pritaikyta ir infrastruktūros pajėgumams valdyti. Esant konkurencingiems ribotų organizacinių išteklių poreikiams, infrastruktūros organizacijos susiduria su tikru iššūkiu – nustatyti ir investuoti savo ribotus išteklius į tinkamų jų infrastruktūros pajėgumų valdymo galimybių vystymą. Taikant daugialypį tyrimo požiūrį, buvo nustatyti infrastruktūros išteklių pajėgumo valdymo iššūkiai bei apibrežti požiūriai, kurie gali padėti išspręsti minėtus iššukius. Suvokiant koncepcijas, taikomas šio atvejo dalyvių, infrastruktūros organizacijoms siūloma stiprinti akcininkų įtraukimo galimybes, siekiant efektyviai valdyti jų infrastruktūros išteklių pajėgumus.

Keyword : Infrastructure, Asset management, Capacity management, Capability, Supply chain

How to Cite
G. Too, E. (2011). Capability for infrastructure asset capacity management / Infrastruktūros išteklių pajėgumo valdymo galimybės. International Journal of Strategic Property Management, 15(2), 139-151. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.582749
Published in Issue
Jul 4, 2011
Abstract Views
56
PDF Downloads
22