Share:


Financing real estate development using bonds in Asia / Nekilnojamojo turto statybų finansavimas obligacijomis Azijoje

    Patrick T. I. Lam Affiliation
    ; Yat Hung Chiang Affiliation
    ; Stephen H. Chan Affiliation

Abstract

During the global financial tsunami, banks were very cautious in financing business needs due to tight credit conditions. Alternative ways for financing projects were sought after by real estate developers worldwide. Within Asia, notably in Hong Kong SAR and Singapore, a number of reputable property developers have been tapping the capital debt market for funds in recent years amidst an increasingly regulated loan market and competitive pricing. In the face of a growing bond market, some corporate bond issues arranged by these property developers have been successful. Apart from investment appetite, property developers have to gauge carefully the pros and cons of raising funds through bond issues. Successful bond issues need to be structured with suitable credit enhancement features since the perception of risk and rising interest rates are major deterrents to potential investors who would otherwise face bond defaults or bear high opportunity costs with the committed funds. Through a number of case studies, the suitability of bond financing for property development is compared with loan financing. It is found that a close monitoring of market conditions and some foresight are essential ingredients for successful bond financing, for both straight bond issues and convertibles.


Santrauka


Siaučiant pasauliniam finansų cunamiui, dėl griežtų kreditavimo sąlygų bankai verslo poreikius finansavo labai atsargiai. Visame pasaulyje NT vystytojai ieškojo alternatyvių būdų, kaip finansuoti projektus. Pastaraisiais metais, kai paskolų rinka buvo vis labiau reguliuojama, o kainos konkurencingos, ne vienas gerbiamas NT vystytojas Azijoje, ypač Honkongo specialiajame administraciniame regione ir Singapūre, lėšų ieškojo kapitalo (obligacijų) rinkoje. Obligacijų rinkai augant, kai kurios tokių NT vystytojų išleistos įmonių obligacijų emisijos buvo sėkmingos. NT vystytojams reikia atidžiai įvertinti ne tik investicijų poreikį, bet ir visus lėšų rinkimo leidžiant obligacijas ,,už“ ir ,,prieš“. Idant obligacijų emisija būtų sėkminga, ją formuojant būtina deramai sustiprinti kreditą, nes tikėtina rizika ir augančios palūkanos yra pagrindiniai aspektai, kurie atbaido potencialius investuotojus, nes kitaip jiems tektų nemokios obligacijos arba didelės patikėtų lėšų alternatyviosios sąnaudos. Atliekant kelis atvejo tyrimus NT statybų finansavimo obligacijomis tinkamumas lyginamas su finansavimu paskolomis. Nustatyta, kad atidus rinkos sąlygų stebėjimas ir įžvalgumas yra būtini komponentai sėkmingam finansavimui obligacijomis išleidžiant tiek paprastųjų, tiek konvertuojamųjų obligacijų emisijas.

Keyword : Real estate developers, Capital structure, Bonds, Loans, Convertibles

How to Cite
T. I. Lam, P., Chiang, Y. H., & H. Chan, S. (2012). Financing real estate development using bonds in Asia / Nekilnojamojo turto statybų finansavimas obligacijomis Azijoje. International Journal of Strategic Property Management, 15(4), 340-355. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.631768
Published in Issue
Jan 11, 2012
Abstract Views
363
PDF Downloads
278