Share:


Real estate's knowledge and device‐based decision support system

    Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation
    ; Artūras Kaklauskas Affiliation
    ; Audrius Banaitis Affiliation

Abstract

The authors of this paper participated in the European Union's Sixth Framework Programme project Intelligent Cities (INTELCITIES, 2005). One of INTELCITIES's goals (on the Lithuanian side) was to develop a Real Estate's Knowledge and Device‐based Decision Support System (KDDSS‐RE). Major KDDSS ‐RE functions include creating and maintaining customer's personalized real estate objectives, preferences, and evaluation criteria; participation of various stakeholders (buyers, sellers, brokers, etc.) in joint determination of criteria (criteria system, values and weights) defining real estate; market signalling, provide device‐based data about indoor microclimates and allergens causing allergy in buildings; searching for real estate alternatives, finding alternatives and making an initial negotiation table, completing a multiple criteria analysis of alternatives, making electronic negotiations based on real calculations, determining the most rational real estate purchase variant, and completing an analysis of loan alternatives offered by certain banks. The authors of the present research have suggested the idea to integrate knowledge‐based, devices‐based and decision support systems. In order to demonstrate the integration decision support, knowledge and devices systems in the real estate sector a Real Estate's Knowledge and Devices‐based Decision Support System have been considered in the paper as an example.


Santruka


Šio darbo autoriai dalyvavo šeštosios bendrosios programos projekte ‘Intelektualūs miestai” (INTELCITIES). Vienas iš INTELCITIES tikslu (Lietuvoje) – sukurti žiniomis ir prietaisais pagrista nekilnojamojo turto sprendimu paramos sistema (KDDSS‐RE). Pagrindines KDDSS‐RE funkcijos yra šios: sukurti ir pletoti klientui asmeniškai pritaikytus nekilnojamojo turto tikslus, pageidavimus ir vertinimo kriterijus; ivairioms suinteresuotosioms grupems (pirkejams, pardavejams, tarpininkams ir pan.) suteikti galimybe drauge nustatyti nekilnojamaji turta apibūdinančius kriterijus (kriteriju sistema, vertes ir reikšmingumus); rinkos tyrimas, iš prietaisu gautu duomenu apie patalpu mikroklimata ir pastatuose esančius alergenus pateikimas; alternatyviu nekilnojamojo turto variantu paieška, ju radimas ir pradines derybu lenteles sudarymas, alternatyvu daugiakriterine analize, realiais skaičiavimais pagristos elektronines derybos, racionaliausio nekilnojamojo turto varianto pirkimui nustatymas ir tam tikru banku siūlomu alternatyviu paskolu variantu analize. Šio tyrimo autoriai pasiūle ideja integruoti žiniomis ir prietaisais pagristas bei sprendimu paramos sistemas. Siekiant sprendimu paramos, žiniu ir prietaisu sistemu integravima pademonstruoti nekilnojamojo turto sektoriuje, darbe nagrinejama žiniomis ir prietaisais pagrista nekilnojamojo turto sprendimu paramos sistema.


First Published Online: 09 Jun 2011

Keyword : Real estate, Decision support system, Multiple criteria analysis

How to Cite
Zavadskas, E., Kaklauskas, A., & Banaitis, A. (2010). Real estate’s knowledge and device‐based decision support system. International Journal of Strategic Property Management, 14(3), 271-282. https://doi.org/10.3846/ijspm.2010.20
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
50
PDF Downloads
33