Share:


Client influence on valuation: Perceptual analysis of the driving factors

Abstract

Recent behavioural real estate research effort on valuation bias judgement suggests that client influence is an important source of such bias. This paper, therefore, considers the theoretical potentials for client influence to bias valuations, and empirically analyse the factors impacting on the extent of influence client may exert on estate surveyors and valuers. To accomplish this aim, questionnaires were randomly administered to samples of estate surveyors and valuers in Lagos Metropolis. Using mean rating point, the survey ranked three factors; integrity of valuer or valuation firm, importance of the valuation outcome to the client and client size, as the most significant clients’ influencing factors. The results of the Chi‐square test did not, however, provide any statistical relationship between the size of firm, amount of experience and education of estate surveyors and valuers and their perception on the comparative importance of the identified clients’ influencing factors.


Klientų įtaka vertinimui: pagrindinių veiksnių suvokimo analizė


Santrauka


Neseniai atlikti nekilnojamojo turto vertinimo šališkumo elgsenos tyrimai rodo, kad kliento įtaka ‐ svarbus tokio šališkumo šaltinis. Todėl šiame darbe svarstomas klientu įtakos vertinimo šališkumui teorinis potencialas ir empiriškai analizuojami veiksniai, lemiantys kliento įtakosnekilnojamojo turto vertintojams mastą. Rengiant ši darbą, buvo apklausti respondentai ‐ atsitiktine tvarka parinkti nekilnojamojo turto vertintojai iš Lagoso miesto. Apskaičiuojant vidurki, apklausos metu balais įvertinti trys veiksniai yra svarbiausi, kuriems klientas gali daryti įtaka ‐ tai vertintojo arba vertinimo firmos sąžiningumas, vertinimo rezultatu svarba klientui ir kliento dydis. Tačiau chi kvadrato testo rezultatai neparodė jokio statistinio ryšio tarp įmones dydžio, turto vertintoju patirties bei išsilavinimo ir to, kaip jie supranta nustatytųjų klientu įtakos veiksniu lyginamąja svarba.


First published online: 18 Oct 2010

Keyword : Client influence, Property valuation, Empirical analysis, Driving factors, Estate surveyors and valuers

How to Cite
Amidu, A. R., & Aluko, B. T. (2007). Client influence on valuation: Perceptual analysis of the driving factors. International Journal of Strategic Property Management, 11(2), 77-89. https://doi.org/10.3846/1648715X.2007.9637562
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
336
PDF Downloads
215