Share:


A sustainable analysis of a detached house heating system throughout its life cycle. A case study

    Violeta Sasnaskaitė Affiliation
    ; Lina Užšilaitytė Affiliation
    ; Artur Rogoža Affiliation

Abstract

Approximately 40% of final energy is consumed in buildings both in Lithuania and the European Union. In cold climate countries major part of the consumed energy is heat. Therefore, in order to build energy efficient buildings it is very important at the design stage to make a right decision regarding the choice of the heating system. The aim of the study is to compare three different heating systems from the point of view of a sustainable development concept. This paper summarizes results of the life cycle analysis, which has been made on the heating systems of an existing residential building. The purpose of this study is to define the primary energy consumption, CO2 emissions and investments necessary for the three different heating systems during their life span and to evaluate them applying a multicriteria approach. The systems under consideration are the heating systems comprising a standard cast‐iron gas boiler and steel radiators or a condensing gas boiler combined with floor heating or a condensing gas boiler combined with steel radiators. A life cycle assessment has been made for the life span of 80 years. As a final decision making criteria the 3E criteria is proposed.


Individualaus gyvenamojo namo šildymo sistemos gyvavimo ciklo analizė


Santrauka


Tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje pastatuose suvartojama apie 40 % galutines energijos. Šalto klimato šalyse pagrindinis energijos kiekis suvartojamas pastatams šildyti. Todėl statant energetiškai efektyvius pastatus labai svarbu dar projektuojant priimti teisingus sprendimus dėl jų šildymo sistemų. Atliktos analizes tikslas buvo palyginti tris skirtingas šildymo sistemas darnaus vystymosi požiūriu. Straipsnyje pateikiami apibendrinti atliktos esamo gyvenamojo namo šildymo sistemų variantu gyvavimo ciklo analizes rezultatai: pirmines energijos sąnaudos, CO2 emisija ir investicijos per jų gyvavimo laika. Sistemos įvertintos taikant daugiakriterinį vertinimą. Atliekant tyrimą buvo palyginti trys šildymo sistemų variantai: standartinis ketaus katilas su plieniniais radiatoriais, kondensacinis katilas su grindų šildymu ir kondensacinis katilas su plieniniais radiatoriais. Gyvavimo ciklo analize atlikta imant, kad šildymo sistemos gyvavimo laikas yra 80 metu. Kaip galutinis vertinimo kriterijus pasiūlytas 3E kriterijus.


 First published online: 18 Oct 2010

Keyword : LCA, Heating system, Energy consumption, CO2 emissions, 3E criteria

How to Cite
Sasnaskaitė, V., Užšilaitytė, L., & Rogoža, A. (2007). A sustainable analysis of a detached house heating system throughout its life cycle. A case study. International Journal of Strategic Property Management, 11(3), 143-155. https://doi.org/10.3846/1648715X.2007.9637566
Published in Issue
Sep 30, 2007
Abstract Views
210
PDF Downloads
152