Share:


Corporate real estate management in Singapore: A business management perspective

    Linda Tay Affiliation
    ; Kim Hiang Liow Affiliation

Abstract

Corporate real estate management (CREM) practices in Asia have been a relatively under‐researched area compared with those from Europe and North America. This paper represents an attempt to enhance the current knowledge of CREM in Asia. Part I of this study provides a snapshot of CREM practices among Singapore multi‐national companies (MNCs) and listed firms. Ninety‐seven firms were surveyed on three main business management perspectives: corporate real estate planning, corporate real estate organizational structure and corporate real estate performance. The study found that in general, corporate real estate (CRE) is under‐managed among MNCs and listed firms in Singapore. Creating awareness of the importance and relevance of good CREM practices is therefore the most pertinent task. Part II of this paper focuses specifically on CRE performance. A data‐driven analytical technique is adopted to study the direct and indirect effects of performance factors on corporate real estate. The results indicate that only corporate real estate planning and the existence of a real estate unit have a direct impact on corporate real estate performance. This finding is both theoretically expected and important. The results reinforces current literature postulations on the importance of strategic planning as the key skills that corporate real estate managers need to be equipped with to meet the challenges ahead.


Korporacinis nekilnojamojo turto valdymas Singapūre: verslo valdymo perspektyva


Santruka


Korporacinio nekilnojamojo turto valdymo (KNTV) praktika Azijoje buvo mažai tyrinejama sritis, palyginti su Europa ir Šiaurės Amerika. Šiame darbe mėginama papildyti turimas žinias apie KNTV Azijoje. Pirmoje šio mokslinio darbo dalyje trumpai apžvelgiama KNTV praktika Singapūro multinacionalinėse įmonėse ir į sarašus įtrauktose firmose. Buvo apklaustos 97 firmos. Klausimai buvo susiję su trimis pagrindinėmis verslo valdymo perspektyvomis: korporaciniu nekilnojamojo turto planavimu, korporacine nekilnojamojo turto organizacine struktūra ir korporaciniu nekilnojamojo turto rezultatyvumu. Tyrinėjant buvo nustatyta, kad Singapūro multinacionalinėse įmonėse ir į sarašus įtrauktose firmose korporacinis nekilnojamasis turtas (KNT) valdomas nepakankamai gerai. Todėl geros KNTV praktikos svarbos ir aktualumo propagavimas yra pagrindinė užduotis. Antroje šio mokslinio darbo dalyje daugiausia dėmesio skiriama KNT rezultatyvumui. Siekiant ištirti tiesioginę ir netiesioginę rezultatyvumo veiksnių įtaką korporaciniam nekilnojamajam turtui, buvo pritaikyta duomenimis pagrįsta analitinė technika. Rezultatai rodo, kad korporaciniam nekilnojamojo turto rezultatyvumui tiesioginę įtaką daro tik korporacinis nekilnojamojo turto planavimas ir nekilnojamojo turto padalinys. Ši išvada yra ir svarbi, ir tikėtina teoriškai. Rezultatai patvirtina šiuo metu literatūroje pateikiamas prielaidas, kad strateginis planavimas yra esminis dalykas, būtinas korporacinio nekilnojamojo turto vadybininkams, kad jie galėtų atsakyti į laukiančius iššūkius.


First Published Online: 18 Oct 2010

Keyword : Corporate real estate planning, Corporate real estate organizational structure, Corporate real estate performance

How to Cite
Tay, L., & Liow, K. H. (2006). Corporate real estate management in Singapore: A business management perspective. International Journal of Strategic Property Management, 10(2), 93-111. https://doi.org/10.3846/1648715X.2006.9637547
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
273
PDF Downloads
142