Share:


Linkage measures of the real estate sector considering the effect of capital

    Yu Song Affiliation
    ; Chunlu Liu Affiliation
    ; Craig Langston Affiliation

Abstract

A significant limitation in previous linkage relevant research is that the flow of capital goods is not addressed. Using the OECD input‐output tables, this research first generates a new input‐output model considering capital as an intermediate factor. Using the new model, the real estate linkages are re‐calculated and investigated in order to evaluate appropriately the impact of the real estate sector on national economies. The findings verify that the linkages of the real estate sector were extremely underestimated in previous research. A correct linkage measure of the real estate sector can contribute to produce correct information corresponding to the sectors responsible for the economic growth during the period under study and provide substantial contributions towards guiding the appropriate strategies for future economic development.


Nekilnojamojo turto sektoriaus sąsajų matavimas, atsižvelgiant į kapitalo poveikį


Santruka


Ankstesni su sąsajomis susiję tyrimai buvo riboti, nes juose nekalbama apie gamybinio kapitalo srautus. Šiame tyrime pagal OECD sąnaudų ir rezultatų lenteles sukuriamas naujas sąnaudų ir rezultatų modelis, kuriame į kapitalą atsižvelgiama kaip į tarpinį veiksnį. Naudojantis naujuoju modeliu, perskaičiuojamos ir nagrinėjamos nekilnojamojo turto sektoriaus sąsajos, siekiant tinkamai įvertinti nekilnojamojo turto sektoriaus poveikį nacionalinei ekonomikai. Išvados patvirtina, kad ankstesniuose tyrimuose nekilnojamojo turto sektoriaus sąsajos buvo tikrai nepakankamai vertinamos. Naudojant tinkamą sąsajų matą nekilnojamojo turto sektoriuje, galima gauti teisingą informaciją pagal sektorius, atsakingus už ekonominį augimą nagrinėjamu laikotarpiu, ir iš esmės suformuoti tinkamas strategijas būsimai ekonominei raidai.

Keyword : Real estate sector, Input‐output table, Hypothetical extraction method, Capital, Linkage, OECD countries

How to Cite
Song, Y., Liu, C., & Langston, C. (2006). Linkage measures of the real estate sector considering the effect of capital. International Journal of Strategic Property Management, 10(3), 131-143. https://doi.org/10.3846/1648715X.2006.9637549
Published in Issue
Sep 30, 2006
Abstract Views
212
PDF Downloads
225
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.