Share:


The dynamics of Hong Kong's office rental market

    Eddie Chi Man Hui Affiliation
    ; Ka Hung Yu Affiliation

Abstract

Forecasting office rents is among the most researched topics in real estate study. However, there are still heated debates on how predictions can be best done. This study provides a generator approach, on the basis of both system dynamics and econometric modeling. The findings suggest that the office rental values in Hong Kong appear to be more volatile and uncertain under better economic conditions, likely due to both the supply side of the property market being over‐optimistic of economic trends and the development lags and adjustment cost, under the influence of the current land policies in Hong Kong, are the main issues behind this phenomenon. In order to minimize the uncertainties on the office leasing market, the government should relax the approval procedures concerning changing land use, and the subsequent rearrangements of premium payment. Further, the current policies on land sales need to be revised, especially the application list system. Those measures could reduce the time and transaction cost incurred, thus leading to more timely response to demand changes over time.


Honkongo biurų nuomos rinkos dinamika


Santruka


Biurų nuomos prognozės yra tarp dažniausiai nagrinėjamų nekilnojamo turto tyrimų temų. Tačiau dėl geriausio prognozavimo metodo vis dar vyksta karšti debatai. Šiame straipsnyje pateikiamas generatoriaus metodas, pagrįstas sistemos dinamika ir ekonometriniu modeliavimu. Išvados rodo, kad Honkonge biurų nuomos vertės esti labiau kintamos ir neapibrėžtos, kai ekonominės sąlygos yra geresnės. Taip yra greičiausiai dėl to, kad turto rinkoje veikiantys tiekėjai pernelyg optimistiškai žiūri į ekonomines tendencijas, kad vėluoja plėtra ir reguliavimo sąnaudos, veikiamos dabartinės krašto politikos Honkonge. Tai yra pagrindinės su šiuo reiškiniu susijusios temos. Norėdama sumažinti biurų nuomos rinkos neapibrėžtumą, vyriausybė turėtų supaprastinti patvirtinimo procedūras, susijusias su kintančia žemės paskirtimi, bei su tuo susijusius įmokų mokėjimo pertvarkymus. Be to, reikėtų pakoreguoti esamą prekybos žeme politiką, ypač sklypų sarašų sistemą. Šios priemonės galetų sumažinti laiką ir patiriamas transakcijų išlaidas, taip paskatindamos greitesnę reakciją į paklausos pokyčius, laikui begant.

Keyword : Office Rental Values, System Dynamics Modeling, Econometric Modeling, Hong Kong

How to Cite
Hui, E. C. M., & Yu, K. H. (2006). The dynamics of Hong Kong’s office rental market. International Journal of Strategic Property Management, 10(3), 145-168. https://doi.org/10.3846/1648715X.2006.9637550
Published in Issue
Sep 30, 2006
Abstract Views
93
PDF Downloads
83