Share:


Moving from production to services: A built environment cluster framework

  Jean Carassus Affiliation
  ; Niclas Andersson Affiliation
  ; Artūras Kaklauskas Affiliation
  ; Jorge Lopes Affiliation
  ; André Manseau Affiliation
  ; Les Ruddock Affiliation
  ; Gerard de Valence Affiliation

Abstract

The construction industry is no longer focused on providing a single product ‐ i.e. a building or a physical infrastructure, but a variety of services and improvement to the human environment. Major trends such as Performance‐based Building as well as Sustainable Built Environment are calling for major changes. These changes mean additional roles for the industry as well as the need for new indicators to measure its performance and its economic impact. This paper proposes a new approach based on the development of a framework for the analysis of the entire construction and property sector ‐ the “built environment cluster”. It extends the analysis of an international study based on nine countries ‐Australia, Canada, Denmark, France, Germany, Lithuania, Portugal, Sweden, and the United Kingdom. The need for improving statistical data is stressed particularly in the context of enlarging the scope of the industry. This new approach provides an excellent starting point for developing new performance indicators that will take into account the changing nature of the industry, for an integrative perspective providing a basis for strategic management, for studying sustainable development in construction and for understanding innovation processes and changes. A comprehensive perspective of the industry performance is crucial for policy initiatives as well as for strategic analysis of firms.


Perėjimas nuo gamybos prie paslaugų: įsisavintos aplinkos klasterio struktūra


Santruka


Statybos pramonė jau nebėra sutelkta į vieno produkto tiekimą, t. y. į pastatą ar fizinę infrastruktūrą, o teikia daugybę paslaugų ir siūlo tobulinti žmogaus aplinkč. Pagrindinės tendencijos, tokios kaip subalansuota statyba ir subalansuotas aplinkos apstatymas, yra susijusios su reikšmingais pokyčiais. Tokie pokyčiai reiškia papildomus šios pramonės šakos vaidmenis ir naujų rodiklių, kuriais būtų galima įvertinti jos rezultatus ir ekonominį poveikį, poreiki. Šiame darbe siūlomas naujas metodas, pagrįstas struktūros sukūrimu viso statybos ir nuosavybės sektoriaus analizei - įsisavintos aplinkos klasteris. Tai dalis tarptautinio tyrimo, atlikto devyniose šalyse: Australijoje, Kanadoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Poreikis patobulinti statistinius duomenis yra ypač pabrėžiamas šios pramones šakos aprėpties didinimo kontekste. Šis naujas metodas tampa puikiu išeities tašku kuriant naujus rezultatyvumo rodiklius, kurie vertina kintantį pramones šakos pobūdį, nustatant integracinę perspektyvą, suteikiančią pagrindą strateginiam valdymui, studijuojant subalansuotą plėtra statyboje ir siekiant suprasti inovacinius procesus ir pokyčius. Visapusė statybos šakos veiklos perspektyva yra būtina ir politikos iniciatyvoms, ir strateginei firmų analizei.


First Published Online: 18 Oct 2010

Keyword : Built environment cluster, Construction and property sector, Developed countries, International comparison, Mesoeconomics

How to Cite
Carassus, J., Andersson, N., Kaklauskas, A., Lopes, J., Manseau, A., Ruddock, L., & Valence, G. de. (2006). Moving from production to services: A built environment cluster framework. International Journal of Strategic Property Management, 10(3), 169-184. https://doi.org/10.3846/1648715X.2006.9637551
Published in Issue
Sep 30, 2006
Abstract Views
238
PDF Downloads
152