Share:


The impact of 9/11 on us reit returns: Fundamental or financial?

    Andrea Gheno Affiliation
    ; Stephen L. Lee Affiliation

Abstract

Following the attack on the World Trade Center on 9/11 volatility of daily returns of the US stock market rose sharply. This increase in volatility may reflect fundamental changes in the economic determinants of prices such as expected earnings, interest rates, real growth and inflation. Alternatively, the increase in volatility may simply reflect the effects of increased uncertainty in the financial markets. This study therefore sets out to determine if the effects of the attack on the World Trade Center on 9/11 had a fundamental or purely financial impact on US real estate returns. In order to do this we compare pre‐and post‐9/11 crisis returns for a number of US REIT indexes and in general we find that the effect of the attack on the World Trade Center on 9/11 had only a financial effect on REIT returns and therefore was transitory.


Rugsėjo 11-osios poveikis JAV nekilnojamojo turto investicijų grąžai: fundamentalus ar finaninis?


Santruka


Po Pasaulinio prekybos centro rugsėjo 11‐ąją atakų prieš JAV vertybinių popierių biržose ėmė staigiai kisti kasdienė investicijų grąža. Šis augimas gali rodyti, kad fundamentaliai pakito tokie ekonominiai kainas lemiantys veiksniai, kaip laukiamas pelnas, palūkanų normos, realus augimas ir infliacija. Kita vertus, augantis kitimas gali tiesiog perteikti didesnio finansinių rinkų netikrumo poveikį. Todėl šiame darbe siekiama nustatyti, ar Pasaulinio prekybos centro atakų pasekmių poveikis JAV nekilnojamojo turto investicijų grąžai buvo fundamentalus, ar tik finansinis. Siekiant tai išsiaiškinti, palyginta kelių JAV nekilnojamojo turto investicijų indeksų grąža prieš rugsėjo 11‐osios krizę ir po jos. Nustatyta, kad šios atakos pasekmės padarė finansini poveikį nekilnojamojo turto investicijų gražai, ir dėl to šis poveikis buvo laikinas.


First Published Online: 18 Oct 2010

Keyword : 9/11, REITs, Fundamental or financial effects

How to Cite
Gheno, A., & Lee, S. L. (2006). The impact of 9/11 on us reit returns: Fundamental or financial?. International Journal of Strategic Property Management, 10(4), 209-216. https://doi.org/10.3846/1648715X.2006.9637553
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
254
PDF Downloads
249