Share:


A proactive property management model that integrates real estate provision and facilities services management

    Danny Shiem‐Shin Then Affiliation

Abstract

The creation of suitable workplace environment to support employees in performing their tasks is becoming a key issue for many organisations faced with constant change. Numerous workplace strategies have evolved in recent years to provide for convenience and flexibility, as well as functionality and privacy. Problems usually arise at the implementation stage where organisation culture and practices often run counter to the need for innovation strategies.


This paper contents that the creation of enabling workplace requires a proactive property management model that integrate real estate provision and facilities services management. The value contribution of real estate assets can only be optimised when the property/facilities professional takes on the responsibility of continuously providing appropriate facility solutions to business challenges. An essential prerequisite is the role of property/facilities management as the custodian and enabler of the corporate workplace environment. The focus of the research was to provide a business perspective to the role of real estate assets(property) in supporting the fulfilment of corporate business plans. Based a comprehensive survey of published literature and a series of in‐depth interviews of corporate real estate/property/facilities managers, an integrating resources management framework was developed to model the nature of interactions between strategic business planning and facility operations in an organisational setting.


Veiksnus nuosavybės valdymo modelis, apimantis nekilnojamojo turto ir pastatų ūkio valdymą


Santruka


Tinkamos darbo aplinkos sukūrimas, siekiant padėti darbuotojams, atliekantiems užduotis, tampa svarbiausia tema, dominančia daugelį organizacijų, susiduriančių su nuolatiniais pokyčiais. Pastaraisiais metais atsirado nemažai darbo vietos strategijų, siekiant užtikrinti patogumą ir lankstumą, taip pat funkcionalumą bei privatumą. Problemų paprastai kyla įgyvendinant idėjas, kai organizacijos kultūra ir patirtis dažnai prieštarauja inovacinėms strategijoms. Norint sukurti galimybių teikiančia darbo vietą, reikia naudoti veiksnų nuosavybės valdymo modelį, apimantį nekilnojamojo turto bei pastatų ūkio valdymo pobūdį. Nekilnojamojo turto vertė gali būti optimizuota tik tuomet, kai nuosavybės ar pastatų ūkio valdymo specialistas prisiima atsakomybę nuolatos parūpintis tinkamais patogumais, atsižvelgiant į verslo iššūkius. Esminė prielaida yra nuosavybės ar pastatų ūkio valdymo kaip organizacijos darbo vietos aplinkos saugotojo vaidmuo.


Pagrindinis tyrimo tikslas ‐ suteikti verslo perspektyvą nekilnojamojo turto (nuosavybės) vaidmeniui įgyvendinant organizacijos verslo planus. Buvo sukurta integruota išteklių valdymo sistema, pagrįsta išsamiu paskelbtos literatūros tyrimu bei daugeliu nuodugnių pokalbių su organizacijų nekilnojamojo turto, nuosavybės bei pastatų ūkio valdymo vadybininkais bei modeliuojanti sąveikas tarp strateginio verslo planavimo bei pastatų ūkio valdymo organizacijos aplinkoje.


First Published Online: 18 Oct 2010

Keyword : Strategic Property Management, Real Estate Asset Management Model

How to Cite
Then, D. S. (2005). A proactive property management model that integrates real estate provision and facilities services management. International Journal of Strategic Property Management, 9(1), 33-42. https://doi.org/10.3846/1648715X.2005.9637524
Published in Issue
Mar 31, 2005
Abstract Views
304
PDF Downloads
225