Share:


Business potential in senior services

    Johanna Nummelin Affiliation

Abstract

Europe and generally the western societies are aging rapidly. Public sector in many countries is facing difficulties to keep up the same level of social and health care services as before. The size of younger generations diminishes and the amount of people that need to be supported will increase in relation to working population. Still the challenges that aging society bring are not fully recognized. Beside negative challenges, aging society raises new kinds of opportunities, new business potential. The change will be so rapid that new construction cannot fulfil the need for specialised housing. Moreover, specialized senior housing may not even be what aged consumers want.


The biggest market potential can be seen in existing building stock, which needs to be renovated to meet changing needs. Existing building stock has been built for healthy working age generations. Besides renovation, the new needs can be met by new type of services and service concepts. These services are called here senior services. This paper consists of an analysis of different factors that affect demand and supply of senior services. Financing is discussed briefly together with wealth issues. Ideas of new business opportunities have been described following the actor groups and senior service classification.


Paslaugų pagyvenusiems asmenims verslo potencialas


Santrauka


Europos ir apskritai Vakarų visuomenė sparčiai senėja. Viešasis sektorius daugelyje šalių susiduria su sunkumais, kai reikia išlaikyti tą patį socialinių ir sveikatos paslaugų lygį kaip anksčiau. Jaunesnės kartos žmonių mažėja, o žmonių, kuriems reikia paramos, daugėja, palyginti su dirbančių gyventojų skaičiumi. Tačiau iššūkiai, kuriuos kelia senejanti visuomenė, dar nėra galutinai suprasti. Be neigiamų pasekmių, senėjanti visuomenė sukuria naujas galimybių rūšis, naują verslo potencialą. Pokyčiai bus tokie spartūs, kad naujos statybos negalės patenkinti specializuoto būsto poreikio. Be to, specializuotas būstas pagyvenusiems asmenims gali būti visai ne tai, ko nori pagyvenę vartotojai.


Didžiausias rinkos potencialas gali būti matomas dabartiniame būsto fonde, kurį reikia renovuoti kintamiems poreikiams patenkinti. Egzistuojantis būsto fondas buvo pastatytas sveikoms darbingo amžiaus kartoms. Be renovacijos, naujuosius poreikius galima patenkinti, teikiant naujo pobūdžio paslaugas bei taikant naujas paslaugų sąvokas. Tokios paslaugos šiame straipsnyje vadinamos paslaugomis pagyvenusiems asmenims. Straipsnyje analizuojami įvairūs veiksniai, darantys įtaką paslaugų pagyvenusiems asmenims paklausai ir pasiūlai. Finansavimas trumpai aptariamas kartu su geroves temomis. Naujų verslo galimybių idėjos aptariamos apibūdinus šioje srityje veikiančias grupes bei pateikus paslaugų pagyvenusiems asmenims klasifikacijas.


First Published online: 18 Oct 2010

Keyword : Senior housing, Business potential, Senior services

How to Cite
Nummelin, J. (2005). Business potential in senior services. International Journal of Strategic Property Management, 9(3), 191-200. https://doi.org/10.3846/1648715X.2005.9637536
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
216
PDF Downloads
82