Share:


Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (Swara)

Abstract

The paper considers major principles of application of the multi‐attribute systems to solve legislative tasks. In order to assess dispute resolution methods from economic, social and other points of view, it is necessary to apply methods for assessing solutions according to multiple attributes. All known multi‐attribute methods cannot value the atribute weights as one weight of attribute is higher or lower significant than the other attribute. The new step‐wise weight assessment ratio analysis method (SWARA) allows including experts, lawyers or dispute parties opinion about significance ratio of the attributes in the process of rational decision determination. SWARA method could be applied in practical implementation of specialised decision support systems and alternative dispute resolution in virtual environment. Starting with principles and established approaches, a problem‐structuring methodology was developed which would condition the problem to allow a more thoughtful application of existing decision‐making analytic methodologies.


Santrauka


Darbe nagrinejami daugiakriterines analizes taikymo galimybes ir principai teisiniams uždaviniams spresti. Siekiant ekonominiu, socialiniu ar kitu aspektu ivertinti ginču sprendimo būdu alternatyvas, būtina taikyti metodus, ivertinančius šias alternatyvas apibūdinančius kriterijus. Tačiau visi žinomi daugiakriteriniai metodai nevertina, kiek rodikliai, apibūdinantys alternatyvas, yra vienas už kita svar‐besni ar ne tokie reikšmingi. Pasiūlytas naujas kriteriju svoriu nustatymo metodas, pagristas nuose‐kliu laipsnišku poriniu kriteriju santykines svarbos lyginimu (angl. Step‐Wise Weight Assessment Ratio Analysis ‐ SWARA), leidžia priimant sprendimus ivertinti ekspertu, advokatu ar ginčo šaliu nuomo‐ne apie rodikliu reikšmingumu skirtumus. SWARA metodas gali būti taikomas kuriant specializuotas sprendimu paramos sistemas, skirtas racionaliam ginču sprendimo būdui parinkti ar ginčams spresti alternatyviais būdais virtualioje aplinkoje. Darbe trumpai apžvelgti ginču sprendimo būdai, sukurtas ju vertinimo ir lyginimo metodas, kuris sekmingai galetu būti taikomas ir kitiems uždaviniams spresti.


First Published Online: 09 Jun 2011


Reikšminiai žodžiai: SWARA, ginču sprendimas, sprendimupriemimas, rodikliu vertinimas

Keyword : SWARA, dispute resolution, decision-making, ratio analysis

How to Cite
Keršulienė, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (Swara). Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243-258. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.12
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
1537
PDF Downloads
606