Share:


Improvement of product innovations development models

Abstract

Many authors distinguish product innovation as a key factor leading to long-term competitiveness of companies. This article analyses widely used product innovation development models and also models having distinguished features. The models are examined in the light of success factors for product innovation development discovered during the empirical studies. Based on the analysis the strengths and weaknesses of the models are identified which provide direction for further improvement. As a result of the study it is becoming clear that the analysed models are not properly consider the success factors such as corporate culture, top management involvement and product development strategy. In particular, attention is drawn to the fact that all models are designed for rather big companies having experience in product innovation development. 


Article in Lithuanian.


Produkto inovacijų kūrimo modelių tobulinimas


Santrauka. Daugelis autorių produkto inovacijas išskiria kaip esminį veiksnį, lemiantį ilgalaikį įmonių konkurencingumą. Šiame straipsnyje yra nagrinėjami šiuo metu labiausiai įmonių taikomi ir turintys išskirtinių bruožų produkto inovacijų kūrimo modeliai. Šie modeliai nagrinėjami atsižvelgiant į empirinių tyrimų metu nustatytais produkto inovacijų sėkmę lemiančius veiksnius. Tokia analizė leidžia nustatyti nagrinėjamų modelių stipriąsias ir silpnąsias puses bei numatyti tolesnes modelių tobulinimo kryptis. Atlikus produktų inovacijų kūrimo modelių analizę nustatyta, kad visi nagrinėti modeliai tik išdalies vertina empirinių tyrimų metu nustatytus produkto kūrimo sėkmę lemiančius veiksnius. Modeliuose nėra pakankamai įvertinti tokie svarbus veiksniai kaip įmonės kultūra, aukščiausiojo lygio vadovų įtraukimas, produktų kūrimo strategija. Ypač atkreipiamas dėmesys į tai, kad visi nagrinėti modeliai yra skirti pakankamai didelėms, produktų kūrimo patirtį turinčioms įmonėms.


Reikšminiai žodžiai: produkto inovacijos, naujų produktų kūrimas, idėjų generavimas, inovacijų modeliai.

Keyword : product innovations, new prodoct development, ideas generation, innovation models

How to Cite
Strazdas, R., & Bareika, R. (2010). Improvement of product innovations development models. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 97-103. https://doi.org/10.3846/mla.2010.041
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
279
PDF Downloads
566
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.