Share:


Present challenges faced by the young scientists interested in architecture

Abstract

The article presents an update on the actual topics of research in diverse lines of urban and volumetric architecture with an outline of important social, economical and environmental areas. Modern research should involve partnership from the public sector and business, Topics for research could be obtained in the above introduced areas, thus practically implementing and testing the results of research. The articles of recent publication have been peer-reviewed and evaluated by the members of the scientific committee of the conference. Eleven articles have been selected. Eight authors are representatives of VGTU. The papers produced by the authors from Riga Technical University, the University of Weimar and Vilnius Academy of Arts have also been chosen. The topics of the selected articles reveal the authors’ interests in the traditional and non-conventional areas of research. Urban structure and identity, landscape and recreation, mobility and architectural heritage aspects are reflected in the picked out papers.


Article in Lithuanian.


Šiandienos iššūkiai teminio žurnalo numerio straipsniuose


Santrauka. Pastarojo laikotarpio ūkio raidos pamokos pareikalavo persvarstyti visuomenės vertybes ir standartinį supratimą apie pažangą Lietuvoje net labiau nei kitur už jos ribų. Visuomenė, patikėjusi, kad pažanga pasiekiama skubotomis investicijomis į medžiaginę sritį, gavo skaudžiai pajusti ūkio visuotinio nuosmukio kartėlį. Tokia padėtis reikalauja, kad ir akademinio sektoriaus lyderiai savo moksliniuose tyrimuose atsigręžtų į ūkio sąstingio sukeltus visuomenės pokyčius, įgaunančius laiko ženklų pobūdį mūsų miestų aplinkoje. Šios srities tyrėjų žvilgsnis turi apimti aštrias visuomenei iškilusias problemas ir nesitenkinti vien uždaro intereso akademinėmis treniruotėmis. Pagrindiniai barai, kuriuose laukiama architektūros meno ir mokslo meistrų žodžio, yra susiję su integralia aplinka, visuomenės lūkesčiais ir ūkio raida. Masiškai tiražuoti beveidžiai būstai jau tapo nuosmukio pranašais ir savo laikotarpio paminklais. Prieinamo, socialiai ir kontekstualiai adaptuoto būsto kūrimo klausimai turėtų rasti atgarsį šiandienos jaunųjų tyrėjų darbuose. Išteklių stygius sukrėtė viešųjų paslaugų sektorių ir taip palietė kiekvieno gyventojo interesus. Sveikatos apsauga, švietimas, ikimokyklinė priežiūra tampa vis sunkiau prieinama. Kaip šie procesai turėtų būti planuojami miestų plėtros požiūriu? Kokiais būdais turi būti restruktūrizuojama ir transformuojma griūti pasiruošusi viešųjų paslaugų sritis? Darbo vietų stoka skaudžiai palietė daugelio šeimų gerovę. Kokie šiuolaikinės technologijų, nuotolinių komunikacijų plėtros vejamo verslo sektoriaus plėtros mieste modeliai? Kaip turi plėtotis miestų kraštovaizdis, kad jis būtų geriau pasiekiamas rekreacijos, sveikatos, mobilumo ir kitais tikslais? Kaip panaudoti besiplečiančios atsinaujinančiosios energetikos sistemas bei elementus miestų plėtrai ir pavienių kompleksų architektūrai? Šių metų leidiniui atrinkti straipsniai atspindi Lietuvos ir užsienio jaunųjų mokslininkų atliekamus tyrimus, kurie apima miestų struktūros ir tapatumo, kraštovaizdžio ir rekreacijos, susisiekimo ir architektūros paveldo sritis.


Reikšminiai žodžiai: ūkio vystymasis, viešosios paslaugos, architektūros mokslas, tyrimai, miestų plėtra.

Keyword : economic development, public services, architectural science, research, urban development

How to Cite
Stauskis, G. (2010). Present challenges faced by the young scientists interested in architecture. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(3), 5-10. https://doi.org/10.3846/mla.2010.046
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
228
PDF Downloads
140
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.