Share:


The architectural features and prevalence of contemporary landmarks in Kaunas city

Abstract

The article focuses on contemporary architectural accents and their architectural features in Kaunas city. The paper also analyses the prevalence of contemporary architectural accents in the city. Some tendencies towards creating Kaunas landmarks, relationship between them and the built environment and aesthetic measures are discussed on the basis of analyzing the most important and characteristic sacral, commercial, industrial and residential architecture patterns. It can be concluded that contemporary materials as well as a lightweight construction and the courage of architects helped with producing the image of modern architectural landmark, though the spread of Kaunas contemporary landmarks has a chaotic character and the cityscape has not been enriched by the powerful dominants of space structure.


Article in Lithuanian.


Šiuolaikinių Kauno orientyrų architektūros bei išplitimo ypatybės


Santrauka. Straipsnyje apžvelgiami pirmieji, charakteringiausi ir ryškiausi šiuolaikinių Kauno architektūros orientyrų pavyzdžiai, pastatyti atkūrus šalies nepriklausomybę. Darbe akcentuojami jų išsidėstymo mieste teigiami bei neigiami aspektai, pabrėžiamos architektūrinės bendrybės. Konstatuojama, kad pažangios statybinės medžiagos bei konstrukcijos, architektų kūrybinė drąsa padėjo suformuluoti modernaus šiuolaikiško miesto orientyro įvaizdį. Tačiau šiuolaikiniai orientyrai Kaune išplito chaotiškai bei nepapildė miestovaizdžio išraiškingomis erdvės dominantėmis. Studijoje šiuolaikiniai orientyrai suskirstomi į grupes, pateikiamos Kauno miestovaizdžio formavimo rekomendacijos.


Reikšminiai žodžiai: orientyrai, šiuolaikinė architektūra, tūrinė erdvinė kompozicija, miestovaizdis, erdvės dominantės.

Keyword : landmarks, contemporary architecture, cityscape, space dominants

How to Cite
Bružas, A. (2010). The architectural features and prevalence of contemporary landmarks in Kaunas city. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(3), 46-51. https://doi.org/10.3846/mla.2010.052
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
243
PDF Downloads
144
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.