Share:


Pedestrian traffic conditions of rural roads and built-up areas: the analysis of the existing situation and possibilities of improving traffic conditions

Abstract

The results of lengthy thorough investigations into traffic safety situation show that the percentage of pedestrians getting involved in road traffic accidents on Lithuanian roads is significantly higher (more than 33 % of the total number of injury and fatal accidents) than that compared to the other European Union member-states. The article studies traffic safety problems and their factors causing the largest influence on the occurrence of these accidents. 
Considering valuable experience gained by foreign countries, investigation was carried out to establish general and main factors causing insufficient road safety conditions and significance of these factors to road safety. The article also shows the main activity improving road safety in Lithuania and discusses the effectiveness of strategic and local (temporary and long term) measures to improve conditions for pedestrian road safety.


Article in Lithuanian.


Pėsčiųjų eismo sąlygos užmiesčio keliuose ir gyvenamosiose teritorijose. Esamos situacijos analizė ir galimi eismo sąlygų gerinimo būdai


Santrauka. Daugiametės eismo saugumo situacijos tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos keliuose ypač daug nukenčia pėsčiųjų (daugiau kaip 33 % visų įskaitinių eismo įvykių per metus), o kitose Europos Sąjungos šalyse šis procentas yra gerokai mažesnis. Straipsnyje nagrinėjamos saugaus eismo problemos ir jas sukeliantys veiksniai, kurių įtaka šių eismo įvykių atsiradimui gali turėti didžiausią reikšmę. Analizuojama, koks ir kokių faktorių pokytis gali duoti didžiausią naudą. Pasitelkiant užsienio valstybių patirtį bei pritaikant ją Lietuvos sąlygoms atliktas tyrimas, per kurį nustatyti bendrieji eismo saugumo mažėjimą lemiantys faktoriai bei jų reikšmė eismo saugumui, apibendrintai pateikiami šiuo metu Lietuvoje vykdomi pėsčiųjų saugaus eismo gerinimo strateginiai ir lokaliniai veiksmai, jų efektyvumas.


Reikšminiai žodžiai: eismo saugumas, eismo įvykis, pėsčiųjų eismo sąlygos.

Keyword : road safety, traffic accident, conditions for pedestrian traffic

How to Cite
Abukauskas, N., & Skrodenis, E. (2010). Pedestrian traffic conditions of rural roads and built-up areas: the analysis of the existing situation and possibilities of improving traffic conditions. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(3), 60-66. https://doi.org/10.3846/mla.2010.054
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
246
PDF Downloads
159
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.