Share:


The effect of roads and streets on social and spatial city structure

Abstract

New roads and streets usually affect the social and spatial structure of cities, towns or living area. To demonstrate such effect, research on the municipal areas of Silainiai and Sargenai in Kaunas city was carried out. Two periods of time including before and after building a viaduct joining the municipal areas of Silainiai and Sargenai were investigated. The results of research showed that the spatial composition of the area had changed. Axial maps demonstrated the transformation of territory social code.


Article in Lithuanian.


Kelių ir gatvių poveikis miesto socialinei ir erdvinei struktūrai


Santrauka. Keičiantis urbanizuoto kraštovaizdžio suplanavimui, tiesiant kelius ir gatves, neretai susiduriame su miesto socialinės ir erdvinės struktūros bei ryšių pokyčiais. Šiems pokyčiams pademonstruoti Kauno miesto dalyje atliktas tyrimas, padėjęs išsiaiškinti gatvių ir kelio poveikį tiriamosios teritorijos socialinei ir erdvinei struktūrai. Vienas iš būdų ištirti kelių ir gatvių poveikį urbanizuotų teritorijų erdvinei ir socialinei struktūrai – analizuoti pėsčiųjų judėjimo srautus. Analizuojamoje teritorijoje ištirti du laikotarpiai: iki transporto mazgo įrengimo ir jį įrengus. Atlikus tyrimą, pastebimi kraštovaizdžio kompozicijos pokyčiai, o parengti ašiniai žemėlapiai atspindi teritorijos socialinės struktūros ir ryšių transformacijas.


Reikšminiai žodžiai: socialinė struktūra, erdvinė struktūra, kelias, gatvė, integracijos koeficientas, ašinis žemėlapis.

Keyword : social structure, spatial structure, road, street, integration, axial map

How to Cite
Matijošaitienė, I. (2010). The effect of roads and streets on social and spatial city structure. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(3), 67-72. https://doi.org/10.3846/mla.2010.055
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
233
PDF Downloads
90
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.