Share:


Research on the efficiency of drinking water aeration systems

Abstract

A number of modern iron removal systems used in individual houses do not work properly. One of the reasons could be inappropriate work of the aeration system. Therefore, the aim of this research is to analyze three types of jet pumps used in individual houses in Lithuania and compare the amount of sucked oxygen with demand for dissolved oxygen the amount of which is calculated. When summarizing the results of research, it was discovered that the ejector worked unstable when flow was low, and therefore stable operation require additional pressure.


Article in Lithuanian.


Geriamojo vandens aeravimo sistemų efektyvumo tyrimas


Santrauka. Didelė dalis individualaus naudojimo modernių geležies šalinimo įrenginių neužtikrina reikiamų geriamojo vandens valymo rodiklių. Viena iš priežasčių galėtų būti netinkamas aeravimo sistemos darbas, todėl šio tyrimo tikslas – ištirti trijų tipų čiurkšlinių siurblių, naudojamų Lietuvoje individualiuose namuose, darbą ir palyginti siurbiamą deguonies kiekį su reikiamu ištirpinti deguonies kiekiu, apskaičiuotu teoriškai. Per tyrimą nustatyta, kad esant mažiems valomo vandens debitams čiurkšliniai siurbliai dirba nestabiliai – stabiliam darbui reikia papildomo viršslėgio.


Reikšminiai žodžiai: geležies šalinimo įrenginiai, aeravimo sistema, čiurkšlinis siurblys, reikiamas deguonies kiekis.

Keyword : deironing equipment, aeration systems, jet pump, oxygen demand

How to Cite
Styra, A., Striška, V., & Mokšin, V. (2010). Research on the efficiency of drinking water aeration systems. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(4), 50-52. https://doi.org/10.3846/mla.2010.069
Published in Issue
Aug 31, 2010
Abstract Views
277
PDF Downloads
119
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.