Share:


A comparison of methods used for fire safety evaluation

Abstract

The paper considers the problem of fire safety assurance by means of fire risk indexing and fire risk assessment. Attention is focused on the comparison of these two principal approaches and the possibilities of applying them in a combined set. The paper is aimed at defining, comparing and analyzing fire safety assessment by applying the aforementioned approaches. The practicability of both approaches is compared by means of an example considering fire safety of an existing office building. It is stated that fire risk indexing is more practicable than formal risk assessment despite all shortcomings of the former approach. It is highly probable that comprehensive decision-making concerning fire safety assurance will be based on fire risk indexing rather than on formal risk assessment.


Article in English.


Gaisrinės saugos vertinimo metodų palyginimas


Santrauka. Gaisrinės rizikos indeksai ir formalus rizikos vertinimas yra du pagrindiniai metodai, taikomi vertinant gaisrinę saugą. Šiame straipsnyje yra trumpai apžvelgiami šie metodai, pateikiami jų privalumai bei trūkumai ir jie tarpusavyje palyginami. Pateikiamas pavyzdys, iliustruojantis gaisrinės saugos indeksų ir rizikos vertinimo pritaikymą biuro pastatui. Nustatyta, kad gaisrinės rizikos indeksai yra paprastai skaičiuojami ir lengvai pritaikomi praktikoje, tačiau jie turi esminių trūkumų. Jų taikymas yra greičiau susitarimo reikalas ir jie nėra pagrįsti griežta moksline metodologija. Be to, įvairiose šalyse taikomi įvairūs indeksai. Gaisro rizikos vertinimas grindžiamas kiekybine rizikos vertinimo metodologija. Toks vertinimas atliekamas taikant griežtas tikimybinio skaičiavimo taisykles ir išnaudojant statistinius duomenis bei ekspertų nuomones. Tačiau formalus rizikos vertinimas yra santykinai sudėtingas ir reikalauja aukštos matematinės kvalifikacijos. Tikėtina, kad priimant kompleksinius sprendimus, susijusius su pastato gaisrine sauga, jos užtikrinimas bus grindžiamas gaisro rizikos indeksais, o ne formaliu rizikos vertinimu.


Reikšminiai žodžiai: gaisras, sauga, indeksas, vertinimas, rizika.

Keyword : fire, safety, index, assessment, risk

How to Cite
Šakėnaitė, J. (2010). A comparison of methods used for fire safety evaluation. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(6), 36-42. https://doi.org/10.3846/mla.2010.109
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
283
PDF Downloads
212
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.