Share:


Analysis of road cross-section designing considering designed traffic volume

Abstract

Road design elements are being discussed in society. Traffic congestion is a reason why sometimes new road elements is not working. Roads are designed by their function in the world. It is known that the roads are classified according to their functional purpose. Functional purpose is a criteria, which determines road design class and road category. Normative documents in analyzed countries define analysis of road capacity and road level of service. This analysis must be done in road design process. Methodology of road cross-section designing rewied in this arcticle.


Article in Lithuanian.


Kelio skersinio profilio parinkimo pagal projektinį vidutinį paros eismo intensyvumą ir sudėtį metodikos analizė


Santrauka


Kelių projektavimo sprendiniai dažnai aptarinėjami visuomeninėje, išreiškiant nepasitenkinimą dėl vėliau pablogėjančios eismo situacijos, kai po kelio remonto ar rekonstravimo darbų kelyje formuojasi transporto priemonių grūstys ir spūstys. Pasaulyje keliai projektuojami pagal funkcinę paskirtį, pagal šiuos kriterijus nustatomos ne tik automobilių kelių projektavimo klasės, bet ir kelių kategorijos. Atitinkamai pagal valstybėse priimtus teisės aktus kelių kategorijoms ar projektavimo klasėms taikomi eismo kokybės lygio reikalavimai, projektavimo metu atliekama kiekvieno kelio elemento pralaidumo analizė. Straipsnyje apžvelgta kelių pagal funkcinę paskirtį skirstymo į kategorijas metodika, išanalizuota kitų šalių kelio skersinio profilio projektavimo patirtis ir kriterijai, pagal kuriuos priimami sprendimai.


Reikšminiai žodžiai: funkcinė paskirtis, kelių kategorijos, projektavimas, skersinis profilis.

Keyword : cross-section, designing, functional purpose, road categories

How to Cite
Jakulytė, S., Laurinavičius, A., & Puodžiukas, V. (2019). Analysis of road cross-section designing considering designed traffic volume. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. https://doi.org/10.3846/mla.2019.10589
Published in Issue
Oct 10, 2019
Abstract Views
1173
PDF Downloads
271
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

American Association of State Highway and Transportation Officials. (2011). A policy on geometric design of highways and streets. Washington.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. (2008). Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ (KTR 1.01). Vilnius.

Lippold, C., Lemke, K., Jaehrig, T., & Stöckert, R. (2015). Country report Germany. The new generation of design guidelines for roads and motorways in Germany. In 5th International Symposium on Highway Geometric Design. Vancouver, Canada. Retrieved from https://static1.squarespace.com/ static/51cc8d46e4b0b242fc8d0f33/t/55c4f627e4b0852b09fa 899a/1438971431239/172.+Germany+Country+Report.pdf

Puodžiukas, V. ir Braga, A. (2014). Valstybinės reikšmės kelių suskirstymo pagal paskirtį ir plėtros schemos iki 2040 m. projektas. Vilnius.

Road and Transportation Research Association. (2008). Guidelines for the design of motorways RAA. Germany.

Simanavičius, Ž. (2017). Lietuvos magistralinių kelių funkcinės paskirties analizė ir rekomendacijos tolimesnei jų plėtrai: magistro darbas. Vilnius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

The United Republic of Tanzania Ministry of Works. (2011). Road geometric design manual. Tanzania.

U. S. Department of Transportation Federal Highway Administration. (2013). Highway functional classification concepts, criteria and procedures. Retrieved from https://www.fhwa.dot.gov/planning/processes/statewide/related/highway_functio-nal_classifications/fcauab.pdf

van der Horst, R., & Kaptein, N. (1998, January). Self-explaining roads. In Proceedings of the 11th workshop of ICTCT (pp. 15-32). Vienna, Austria: ICTCT.