Share:


The analysis of road length of vehicle maneuver

Abstract

The article examines various types of vehicle maneuvers and the possibility of making them under various conditions. Vehicle maneuvering in the case of emergency is compared with braking used to avoid a traffic accident. It is also used to avoid a collision with a moving or a stationary obstacle suddenly appearing on the road. Schemes describe the segments of maneuvering and show the driver‘s actions at this moment. The article also offers the formulas for calculating various vehicle movement parameters during this process. All types of maneuvers are evaluated. The conclusions based on the analysis performed allow us to determine which type of maneuver is suitable for a particular situation.


Article in Lithuanian.


Įvairių automobilio manevravimo kelių ilgių palyginimas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos įvairios automobilių manevrų rūšys, jų panaudojimo įvairiose situacijose galimybės. Automobilio manevravimas avarinėje situacijoje gretinamas su stabdymu, siekiant išvengti kelyje netikėtai atsiradusios kliūties. Schemomis paaiškinami manevro ruožai, vairuotojo veiksmai juose. Pateikiamos formulės įvairiems automobilio judėjimo parametrams manevro metu apskaičiuoti. Įvertinamas įvairių manevro rūšių efektyvumas įvairiais atvejais. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados apie tinkamiausią ir saugiausią manevrą, esant ribotam važiuojamosios dalies pločiui.


Reikšminiai žodžiai: manevrų rūšys, automobilis, eismo saugumas, judėjimo trajektorija, avarinė situacija.

Keyword : types of maneuvers, vehicle, traffic safety, trajectory of movement, emergency

How to Cite
Žukas, A., & Sokolovskij, E. (2011). The analysis of road length of vehicle maneuver. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(6), 10-13. https://doi.org/10.3846/mla.2009.6.02
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
221
PDF Downloads
85
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.