Share:


The analysis of rail traffic control systems

Abstract

The systems used for rail traffic control are compared. Their advantages and disadvantages are analysed. The present and future development of rail traffic control systems in various countries is considered. The possibility of adapting these microprocessor-based traffic control systems to the conditions of Lithuania is analysed. For this purpose, the analysis of goods transported by Lithuanian railways is made, and the non-uniform amount of goods transported on different road sections is evaluated. The number of the delayed trains due to the failure of traffic control systems in recent years is determined, the cost of installing a new microprocessor-based traffic control system at the railway station, as well as its repay time and the demand for employees are calculated.


Article in Lithuanian.


Geležinkelio eismo valdymo sistemų tyrimas


Santrauka. Straipsnyje lyginamos geležinkelyje naudojamos eismo valdymo sistemos. Analizuojami jų privalumai ir trūkumai. Apžvelgta įvairiose šalyse naudojamų geležinkelio eismo valdymo sistemų raida bei aptariamas tolesnis jų plėtojimas. Analizuojamos šių mikroprocesorinių eismo valdymo sistemų pritaikymo Lietuvoje galimybės. Siekiant pagrįstai tai išsiaiškinti atlikta Lietuvos geležinkeliais vežtų krovinių analizė ir įvertintas įvairiais kelio ruožais vežtų krovinių skaičiaus netolygumas. Analizuota kiek traukinių sulaikyta dėl eismo valdymo sistemų gedimų per paskutinius kelerius metus. Apskaičiuotos naujai įrengiamos mikroprocesorinės eismo valdymo sistemos įdiegimo geležinkelio stotyje sąnaudos bei šių sistemų atsipirkimo laikas ir darbuotojų poreikis.


Reikšminiai žodžiai: geležinkelių transportas, eismo valdymo sistemos.

Keyword : railway transport, traffic control systems

How to Cite
Gaidelis, D., & Mikaliūnas, Šarūnas. (2011). The analysis of rail traffic control systems. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(6), 53-56. https://doi.org/10.3846/mla.2009.6.11
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
227
PDF Downloads
97
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.