Share:


The study of the performance of engine operating on petroleum and ethanol blends

Abstract

Test results indicate that a fully loaded engine, fed with 10 vol % ethanol and petrol blends, has power output reduced by 1.67–3.2% at 1400 and 1800 rev/min, while the specific fuel consumption can be slightly increased (up to 4%) at 1400 rev/min, and slightly decreased at 1800 rev/min. Carbon monoxide CO emissions of the fully loaded engine running on biofuel blend E10 are reduced by about 0–50% compared to those observed when petrol is used. To introduce ethanol and petrol blends with higher E20 concentration as an engine fuel, special adjustment of the fuel system is needed.


Article in Lithuanian.


Naftos degalų ir etilo spirito mišiniais veikiančio variklio darbo rodiklių tyrimas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos bevandenio bioetanolio panaudojimo galimybės vidaus degimo variklyje. Apžvelgti eksperimentiniai darbai.  Bandymo rezultatai rodo, kad esant maksimaliai variklio apkrovai maitinant  jį 10 % etanolio ir benzino mišiniu, jo galia esant 1400 ir 1800 min-1 apsisukimų sumažėja 1,67–3,2 %, efektyviosios degalų sunaudos esant 1400 min-1 apsisukimams  gali būti neženkliai didesnės (iki 4 %) , o esant 1800 min-1 sūkiams  padidėja dar mažiau. Anglies monoksido CO emisija esant maksimaliai apkrautam varikliui ir jį maitinant biodegalų mišiniu E10 sumažėja iki 50 %, lyginant su varikliu, maitinamu benzinu. Norint naudoti didesnės koncentracijos etanolio ir benzino mišinius reikalingas variklio maitinimo sistemos perreguliavimas. 


Reikšminiai žodžiai: vidaus degimo variklis, biodegalai, bioetanolis, degalų sąnaudos,  ekologija, emisija.

Keyword : engine, petrol, fuel consumption, emission, bioethanol

How to Cite
Mažeika, M., & Matijošius, J. (2011). The study of the performance of engine operating on petroleum and ethanol blends. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(6), 72-76. https://doi.org/10.3846/mla.2009.6.15
Published in Issue
Apr 15, 2011
Abstract Views
235
PDF Downloads
113
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.