Share:


Ascending thermal localization and its strongest zone centering by artificial neural networks

Abstract

Thermal localization and their strongest zone centering by artificial neural networks (ANN), and it are used by the automatic or semiautomatic control system of unmanned aerial vehicles (UAV). Artificial neural network take input data from aircraft avionics. Actual thermal model of space and its value’s correlation with other factors are researched as well.


Article in Lithuanian.


Kylančių oro srautų lokalizavimas ir maksimalios  kilimo zonos nustatymo, panaudojant dirbtinių  neuronų tinklus, modeliavimo aspektai


Santrauka. Nagrinėtas kylančių oro srautų lokalizavimas ir maksimalaus kilimo zonos centro nustatymas, pasitelkus dirbtinius neuroninius tinklus, skirtas nepilotuojamų orlaivių automatinėms bei pusiau automatinėms valdymo sistemoms. Dirbtinis neuroninis tinklas gauna įėjimo duomenis iš orlaivio elektronikos prietaisų ir sumodeliuoja galimą kylančio oro srauto struktūrą. Taip pat nagrinėtas aktualus modeliuojamų parametrų zonos dydis ir šio dydžio sąveika su kitais veiksniais.


Reikšminiai žodžiai: kylantys oro srautai, dirbtinių neuronų tinklai, prognostika, orlaivis.

Keyword : thermal, artificial neural networks, prognostics, aircraft

How to Cite
Suzdalev, I., Stankūnas, J., & Lasauskas, E. (2011). Ascending thermal localization and its strongest zone centering by artificial neural networks. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(6), 129-132. https://doi.org/10.3846/mla.2009.6.27
Published in Issue
Apr 15, 2011
Abstract Views
225
PDF Downloads
83
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.