Share:


Dependence of strength enhacement on shock front overpressure: the case of rc structures

Abstract

The paper considers problems related to the assessment of the effect of loading rate on mechanical properties of concrete and reinforcing steel. The attention is focused on the evaluation of varying straining rate of RC structure subjected to explosive loading. The key problem considered in the paper is the derivation of the relation between the rate of pressure increase and incident overpressure. The paper considers approaches to modelling the influence of straining rate on mechanical properties of concrete and reinforcing steel. The main conclusion following from the paper is that the deterministic models used for the assessment of effect of straining rate on the mechanical properties of concrete and reinforcing steel and models used for modelling of incident overpressure are fairly imprecise and require for the stochastic modelling of this phenomena.


Article in English.


 


Gelžbetoninių konstrukcijų slėgimo bangos viršslėgio ir stiprio didėjimo priklausomybė


Santrauka. Straipsnyje analizuojama apkrovimo greičio betono ir armatūros mechaninėms fizikinėms savybėms įtaka. Daugiausia dėmesio skiriama gelžbetoninei konstrukcijai, veikiamai sprogimo bangos sukelto slėgio, betono ir armatūros, deformacijų, greičiui nustatyti. Straipsnyje pasiūlyta apkrovimo greičio priklausomybė nuo krentančios sprogimo bangos viršslėgio. Analizuojami deformacijų greičio įtakos betono ir armatūros mechaninėms ir fizikinėms savybėms vertinimo metodai, deterministinių metodų, naudojamų deformacijų greičio įtakai vertinti, betono, armatūros dinaminių ir mechaninių savybių netikslumai. Siūloma konstrukcijų, veikiamų sprogimo apkrovos, dinaminėms mechaninėms fizikinėms charakteristikoms nustatyti naudoti tikimybinį modeliavimą įvertinant atsitiktinius ir episteminius neapibrėžtumus.


Reikšminiai žodžiai: apkrovimo greitis, deformacijų greitis, atspindėtoji banga, viršslėgis.

Keyword : loading rate, strain rate, incident overpressure, shock front

How to Cite
Juocevičius, V. (2011). Dependence of strength enhacement on shock front overpressure: the case of rc structures. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 25-29. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.05
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
208
PDF Downloads
72
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.