Share:


Bending moment decrease of reinforced concrete beam supported by additional cfrp

Abstract

The calculation method of reinforced concrete beam with additional CFRP composite is proposed in this article. This method estimates tangential angular concrete deformations in tensioned beam layers between steel and bonded carbon fiber reinforced polymer. The horizontal slip of CFRP composite reduce beam bending moment capacity. An additional coefficient to reduce CFRP resultant force is necessary for better precision of bending moment capacity. Also, various calculation methods of bending moment capacity are considered.


Article in Lithuanian.


Lenkiamosios gelžbetoninės sijos su papildoma anglies pluošto kompozito armatūra laikomosios galios sumažėjimas  dėl šlyties


Santrauka Straipsnyje pateiktas gelžbetoninės sijos su anglies pluošto kompozito armatūra statmenojo pjūvio skaičiavimas, kai papildomai įvertinamas šlyties įrąžų sukeliamas kompozito pasislinkimo efektas. Šlyties įtaka nagrinėjama tempiamuose sijos sluoksniuose – tarp tempiamos armatūros ir tempiamos anglies pluošto kompozito armatūros. Taip pat aptariami įvairių projektavimo rekomendacijų metodai, rodantys kompozitinės išorinės armatūros pasislinkimą ir jo neįvertinantys. Statmenojo pjūvio skaičiavimas ir eksperimentinis bandymas parodė, kad būtina įvertinti horizontalųjį pluošto pasislinkimą, nes jo neįvertinus sijos apskaičiuota atlaikoma apkrova bus gerokai didesnė už nustatytąją eksperimentiniais bandymais.


Reikšminiai žodžiai: anglies pluošto kompozito armatūra, horizontalusis kompozito poslinkis, šlyties įtempiai.

Keyword : CFRP composite, horizontal composite slip, shear stress

How to Cite
Daugevičius, M. (2011). Bending moment decrease of reinforced concrete beam supported by additional cfrp. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 41-44. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.08
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
200
PDF Downloads
73
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.