Share:


Real estate price bubble and its impact in the Baltic States

Abstract

The article analyses the problem of the real estate price bubble in the Baltic States. The definition of the real estate price bubble is discussed, the main reasons as well as bubble influencing fundamental and irrational factors and price bubble burst sequences to national economics are analysed. Based on the research model and developed by the authors, the practical research of the real estate market in the Baltic States was performed. Trends towards the real estate prices were researched and the influence of fundamental and irrational factors on the growth of the real estate prices was discussed. Research results proved the existence of the price bubble in the Baltic States real estate market during the period from 2004 to 2006. The influence of the real estate price bubble burst on the national economy of the Baltic States is discussed at the end of this article.


Article in Lithuanian.


Nekilnojamojo turto kainų burbulas ir jo pasekmės  baltijos šalims


Anotacija. Straipsnyje nagrinėjama nekilnojamojo turto kainų burbulo susidarymo problematika Baltijos šalyse. Aptariama nekilnojamojo turto kainų burbulo sąvoka, jo susidarymo priežastys, kainų burbulą lemiantys fundamentalieji ir neracionalieji veiksniai, kainų burbulo sprogimo pasekmės šalies ekonomikai. Remiantis autorių sukurtu tyrimo modeliu atliktas praktinis Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinkos tyrimas, nustatytos būsto kainų kitimo tendencijos, išnagrinėta fundamentaliųjų ir neracionaliųjų veiksnių įtaka nekilnojamojo turto kainų augimui. Įrodyta, kad Baltijos šalyse 2004– 2006 m. buvo susiformavęs nekilnojamojo turto kainų burbulas. Aptartos nekilnojamojo turto kainų burbulo sprogimo priežastys ir poveikis Baltijos šalių ekonomikai.


Reikšminiai žodžiai: nekilnojamojo turto kainų burbulas, fundamentalieji veiksniai, neracionalieji veiksniai.

Keyword : real estate prices bubble, fundamental factors, irrational factors

How to Cite
Tupėnaitė, L., & Kanapeckienė, L. (2011). Real estate price bubble and its impact in the Baltic States. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 103-108. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.20
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
260
PDF Downloads
442
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.