Share:


Reconstruction of bog lake water level fluctuations using method of simple modelling: a case study on Lake Rėkyva

Abstract

Considering lack of observations and meteorological data, the article analyses the reconstruction of bog lake water level fluctuations. The main issue of using advanced methods for determining water level fluctuations and balance can be lack of verified data. The proposed method uses only a variable length period of precipitation amount data series. Bog lake Rėkyva can be distinguished from other bog lakes due to its large area, and therefore has been chosen for this case study. The main conclusion is that the proposed method is suitable for determining trends towards water level fluctuation over long time periods.


Article in English.


Pelkinių ežerų praeities vandens lygio kaitos rekonstrukcija paprasto  modeliavimo metodu. Rėkyvos ežero pavyzdys


Santrauka. Paviršinių vandens telkinių vandens lygio kaitos tyrimai yra vienas iš metodų klimato kaitai tirti ir vertinti. Straipsnyje siūlomas metodas rekonstruoti pelkinių ežerų vandens lygio kaitą naudojant minimalų meteorologinių duomenų rinkinį, kuris yra statistiškai patikimas ir tinkamas ilgo laikotarpio vandens lygio kaitos rekonstrukcijai. Tiriamojo Rėkyvos ežero atveju patvirtintas itin glaudus ryšys tarp skirtingos trukmės praeities periodo kritulių kiekio sumos ir vandens lygio kaitos, todėl naudojant paprasčiausią regresiją priklausomybė išreikšta lygtimis, kuriomis galima nustatyti vandens lygio kaitą tuo laikotarpiu, kai nėra stebėjimų, bet yra kritulių kiekio duomenys.

Reikšminiai žodžiai: vandens lygis, modeliavimas, pelkiniai ežerai, hidrologija.


 

Keyword : modelling lake water level, hydrology of bog lakes

How to Cite
Taminskas, J., Mažeikis, A., & Linkevičienė, R. (2011). Reconstruction of bog lake water level fluctuations using method of simple modelling: a case study on Lake Rėkyva. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 15-20. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.03
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
196
PDF Downloads
73
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.