Share:


Diversity of cyanobacterium Nostoc and its conservancy in Lithuania

Abstract

The article discusses the diversity, distribution and ecology of Nostoc genus in Lithuania. Nine Nostoc species including N. caeruleum, N. carneum, N. commune, N. ellipsosporum, N. linckia, N. pruniforme, N. punctiforme, N. spongiaeforme and N. verrucosum are recorded the most widespread of which are N. commune and N. caeruleum species. Five species were found in NATURA 2000 territories. The widest diversity of species is recorded in aquatic habitats and only two species (N. commune and N. ellipsosporum) are terrestrial. Nostoc species grew in natural and artificial water bodies when water’s pH is 6,0–8,7, temperature - 13,0–27,0 °C and conductivity - 150–390 µS/cm.


Article in Lithuanian.


Nostoc genties melsvabakterių įvairovė ir jos apsauga Lietuvoje


Anotacija. Straipsnyje aptariama Nostoc genties rūšių įvairovė ir ekologija Lietuvoje. Aptiktos devynios šios genties rūšys: N. caeruleum, N. carneum, N. commune, N. ellipsosporum, N. linckia, N. pruniforme, N. punctiforme, N. spongiaeforme ir N. verrucosum. Plačiai paplitusios yra N. commune ir N. caeruleum rūšys. Penkios rūšys aptiktos NATURA 2000 buveinėse. Didžiausia rūšių įvairovė nustatyta vandens telkiniuose ir tik dvi rūšys (N. commune ir N. ellipsosporum) – sausumoje. Nostoc rūšių individai vystėsi natūraliuose ir dirbtiniuose vandens telkiniuose, kurių pH svyravo nuo 6,0 iki 8,7, temperatūra – 13,0–27,0 °C ir savitasis elektrinis laidis – 150–390 µS/cm.


Reikšminiai žodžiai: Nostoc, Cyanobacteria, įvairovė, ekologija, NATURA 2000.

Keyword : Nostoc, Cyanobacteria, diversity, ecology, NATURA 2000

How to Cite
Špakaitė, I., & Kostkevičienė, J. (2011). Diversity of cyanobacterium Nostoc and its conservancy in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 21-25. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.04
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
184
PDF Downloads
80
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.