Share:


Application of the theory of constraints in project based structures

Abstract

The article deals with the application of the Theory of Constraints (TOC) in project management. This article involves a short introduction to TOC as a project management method and deep analysis of project management specialties using the TOC: TOC based project planning, timetable management, tasks synchronization, project control and “relay runner work ethic”. Moreover, the article describes traditional and TOC based project management theories in their comparison, and emphasize the main benefits we received as the results of the study.


Article in Lithuanian.


Apribojimų teorijos taikymo organizacijų projektinėse struktūrose specifika


Anotacija. Pasaulinėje projektų valdymo aplinkoje apribojimų teorija (TOC) vertinama kaip efektyvus ir aktualus šiandieninei verslo situacijai projektų valdymo sprendimas, efektyvesnis už tradicinį projektų valdymą, plačiai nagrinėjamą PMBOK (2004) autorių. Tačiau dauguma atvejų neįvertinami aiškūs skirtumai. Dėl to sunku tiksliai pasakyti, kiek efektyvesnis yra apribojimų teorija grįstas projektų valdymas. Tai leidžia pagrįstai manyti, kad apribojimų teorijos naudojimas projektams valdyti dar nėra deramai atskleista tema ir šis straipsnis yra vienas iš bandymų pažvelgti į du skirtingus projektų valdymo metodus. Straipsnyje nagrinėjama TOC taikymo organizacijų projektinėse struktūrose specifika naudojant palyginimą su tradiciniu projektų valdymu, išryškinami pagrindiniai TOC projektų valdymo ypatumai.


Reikšminiai žodžiai: apribojimų teorija, projektų valdymas, kritinė grandinė.

Keyword : theory of constraints, TOC, project management, critical chain

How to Cite
Sarapinas, M., & Sūdžius, V. P. (2011). Application of the theory of constraints in project based structures. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(3), 70-73. https://doi.org/10.3846/156
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
220
PDF Downloads
193
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.